Δήμος Κορινθίων … αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς

Είναι αλήθεια ότι ο Δήμος μας εδώ και πολλά χρόνια υστερεί αρκετά σε ό,τι αφορά την προσχολική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση των βρεφών και των νηπίων.


Γι’ αυτό με πολύ γρήγορους ρυθμούς η νέα δημοτική αρχή προχωρά στο σχεδιασμό πολιτικών που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.


Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευματικός και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Χ. Ντιγκιρλάκης έκαναν τις αναγκαίες επαφές με τους αρμόδιους και τις υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας για την ανέγερση ενός νέου Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού στην περιοχή Κεραμιδάκι στην Κόρινθο.


Μάλιστα οι διαδικασίες εξελίσσονται με γρήγορο ρυθμό κι έτσι πολύ σύντομα το έργο μπαίνει σε διαδικασία μελέτης και εφαρμογής.


Έτσι θα καλυφθεί ένα έλλειμμα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας ως προς την υποστήριξη των οικογενειών που κατοικούν σ’ αυτή την περιοχή.