Ημερίδα με θέμα: «ΥΓΕΙΑ ΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ» στις 24 Ιουνίου


Την 24η Ιουνίου και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Θέατρο (Παναπιστήμιο) του Δήμου Κορινθίων.


Οργανωτές:


Α’ ΚΑΠΗ σε συνεργασία με τα: Β’, Γ’, Δ’  ΚΑΠΗ της πόλης,  υπό την αιγίδα του Δημάρχου Κορινθίων.