Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής συστήνεται που θα ασχοληθεί με τη διερεύνηση της νομιμότητας όλων των διαφημιστικών πινακίδων

Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 20/5/2007, συζήτησε ένα θέμα που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την κορινθιακή κοινωνία. Πρόκειται για το ζήτημα της αποξήλωσης των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων που έχουν τοποθετηθεί στους δημόσιους χώρους (πλατείες και πεζοδρόμια) του Δήμου μας.


Όπως είναι γνωστό έχουν θεσπιστεί πολλές νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν μια σειρά από όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την τοποθέτηση οποιασδήποτε διαφημιστικής πινακίδας στους δημόσιους χώρους. Στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας υπάρχει ειδική διάταξη που αναφέρεται στην επικινδυνότητα αυτών των πινακίδων, ενώ έχει εκδοθεί πρόσφατα και σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία οι Δήμοι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην αποξήλωση των επικίνδυνων για τη δημόσια ασφάλεια πινακίδων. Στο πλαίσιο αυτό έρχεται να προστεθεί πρόσφατα και η αντίστοιχη νομολογία μέσα από μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας


Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόνισε ότι αρνείται να μπει στη λογική των μικροπολιτικών συμφερόντων εναποθέτοντας τις ευθύνες του σε άλλους. Κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να στρέψει την προσοχή του στο μέλλον και ΄να μην αναλώνεται σε συζητήσεις που αφορούν στην εγκυρότητα ή ορθότητα των αποφάσεων του παρελθόντος.


Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε τη σύσταση μιας διαπαραταξιακής επιτροπής που θα ασχοληθεί με τη διερεύνηση της νομιμότητας και της καταλληλότητας όλων των διαφημιστικών πινακίδων που έχουν τοποθετηθεί. Η πρόταση του Δημάρχου έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο και η επιτροπή που συστήθηκε ανέλαβε να φέρει πολύ σύντομα πρόταση με τις πινακίδες που πρέπει να αποξηλωθούν.


Leave a Comment