Δήμος Κορινθίων … επανδρώθηκε και 3ο απορριμματοφόρο για την αποκομιδή των απορριμμάτων για τα Σαββατοκύριακα

Όπως είναι γνωστό σε όλους τους δημότες, η καθαριότητα ήταν στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος της νέας δημοτικής αρχής από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου. Με πολύ δουλειά και με νέες πρακτικές όλες οι γειτονιές της πόλης και των δημοτικών διαμερισμάτων έγιναν επιτέλους καθαρές και τακτοποιημένες, όπως αξίζει στους κατοίκους ενός σύγχρονου και πολιτισμένου Δήμου.


Οι υπηρεσίες καθαριότητες, παρά τα εμπόδια που έχουν καθημερινά να αντιμετωπίσουν εξαιτίας της έλλειψης χώρου εναπόθεσης των απορριμμάτων μέσα στα όρια του Δήμου μας, καθώς και των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού,  καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια ώστε να περισυλλέξουν τον τεράστιο όγκο των απορριμμάτων από όλη την περιοχή.


Στα πλαίσια αυτής τη προσπάθειας για πρώτη φορά στο Δήμο Κορινθίων επανδρώθηκε και τρίτο απορριμματοφόρο για την αποκομιδή των απορριμμάτων για τα Σαββατοκύριακα. Μ’ αυτό τον τρόπο εντείνονται οι προσπάθειές μας ώστε να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κόρινθος, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η πρωτόγνωρη για τα δεδομένα του Δήμου μας απόφαση αποτελεί ένδειξη της βούλησής μας για εξυπηρέτηση των δημοτών πέρα από κάθε οικονομικό ή πολιτικό κόστος.Δημήτριος Τζαναβάρας


Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου