Επιχορήγηση για τις πρόσφατες πυρκαγιές ζητά ο Δήμος από την Πολιτική Προστασία

Οι πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή μας, εκτός από την τεράστια οικολογική καταστροφή στο δασικό μας πλούτο και τις ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες, προκάλεσε καταστροφές και φθορές σε έργα υποδομής και μηχανήματα του Δήμου μας.


Επίσης ο Δήμος μας χρησιμοποίησε το εργατοτεχνικό του προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς και οπωσδήποτε οφείλεται σημαντικό ποσό υπερωριακής αποζημίωσης.


Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός εισηγήθηκε στην Τ.Ε.Δ.Κ., η οποία και αποφάσισε ομόφωνα, να διαμαρτυρηθεί στη Γ.Γρ. Πολιτικής Προστασίας για τη μη χρηματοδότηση του Δήμου μας, τη στιγμή που, όπως έγινε γνωστό, έχει εγκριθεί ήδη η έκτακτη επιχορήγηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας με 400.000€ και του Δήμου Τενέας με 100.000€.


Με την ίδια ομόφωνη απόφαση η Τ.Ε.Δ.Κ. ζητάει από το Υπουργείο Εσωτερικών Δ.Δ.&Α. να παρέμβει, ώστε να αποκατασταθεί η ισονομία σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό και να θεσπίσει διαφανείς διαδικασίες για την κατανομή επιχορηγήσεων από τη Γ.Γρ. Πολιτικής Προστασίας.


Με την ευκαιρία αξίζει να ανακοινώσουμε ότι κατά τη σύσκεψη που έγινε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Τρίπολη με τη συμμετοχή των Δημάρχων Κορινθίων και Τενέας, του Διευθυντή Δασών και του Δασάρχη Κορινθίας, η Γενική Γραμματέας κ. Αγγέλα Αβούρη αποφάσισε να κηρύξει αναδασωτέες τις περιοχές που κάηκαν, οι οποίες θα οριοθετηθούν και θα καταγραφούν, και προκήρυξε μελέτες σε όλη τη λεκάνη απορροής, ώστε να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν όλα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα.


Ο Δήμος μας θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αποκατασταθούν όσο γίνεται γρηγορότερα οι ζημιές και οι φθορές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά και να οχυρωθεί η πόλη και τα διαμερίσματα του Δήμου μας απέναντι στα ενδεχόμενα προβλήματα που θα δημιουργηθούν εξαιτίας των βροχοπτώσεων κατά τους χειμερινούς μήνες.