Επιστολή του δήμου στο Νομάρχη για σύγκληση της Επιτροπής Σταυλισμών Ζώων για την έντονη δυσοσμία πτηνοτροφικών μονάδων πάνω από την πόλη

Πολλοί συμπολίτες μας διαμαρτύρονται τις τελευταίες ημέρες για την έντονη δυσοσμία που αναδύεται από τα απόβλητα πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων που λειτουργούν στις παρυφές της πόλης της Κορίνθου. Δημιουργούνται μάλιστα έντονες ανησυχίες για το ενδεχόμενο να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στην υγεία των κατοίκων των γύρω περιοχών ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι από τις θερμότερες που έχουμε ζήσει. Αναρωτιόμαστε επίσης και για την τήρηση των όρων υγιεινής των εκτρεφόμενων ζώων, καθώς και για τις συνέπειες που μπορεί να έχει σε ό,τι αφορά το περιβάλλον η παραβίαση τους.


Με έγγραφο που έστειλε ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός ζητάει από τον κ. Νομάρχη να συγκαλέσει άμεσα την Επιτροπή Σταυλισμών Ζώων και το ΚΕΠΠΕ, προκειμένου να ελεγχθούν οι μονάδες αυτές και να διαπιστωθεί η τήρηση των προβλεπόμενων όρων λειτουργίας από μέρους τους. Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να κινητοποιηθούν γρήγορα οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας, ώστε να προστατευθεί η υγεία των κατοίκων του Δήμου μας.