Αντίθετος ο Δήμος στην χρησιμοποίηση του λιμανιού της Κορίνθου για επικίνδυνα φορτία

Πρόσφατα δημοσιεύματα του αθηναϊκού τύπου αναφέρουν ότι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας προωθούν την κατάργηση των λιμενικών ταμείων και τη μετατροπή τους σε οργανισμούς λιμένων με τη μορφή ανώνυμων εταιριών, μεταξύ των οποίων εντάσσουν και το Λιμάνι της Κορίνθου.


Ωστόσο, στα ίδια δημοσιεύματα αναφέρεται ότι το Λιμάνι θα μετατραπεί σε εμπορικό και διαμετακομιστικό για επικίνδυνα φορτία με προορισμό το εσωτερικό της χώρας και λιμάνια του εξωτερικού.


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας στη συνεδρίασή του της 27-7-2007 εξέφρασε την αντίθεσή του σ’ αυτούς τους σχεδιασμούς και αποφάσισε να ζητήσει από το ΥΕΝ να εγκαταλείψει κάθε άλλη σκέψη και να προχωρήσει στο χαρακτηρισμό του Λιμανιού ως Τουριστικού.


Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ο Δήμος θα αντιδράσει με κάθε δυναμικό τρόπο σε όποια προσπάθεια αποβλέπει στην υλοποίηση τέτοιων σχεδίων, που στρέφονται σε βάρος των δημοτών, της υγείας τους και του περιβάλλοντος.