Δημιουργία μονάδας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στην δυτική είσοδο της Κορίνθου

Η φροντίδα της τρίτης ηλικίας αποτελεί σημαντικό τομέα πολιτικής δράσης για τη δημοτική αρχή. Η λειτουργία και η επέκταση της λειτουργίας των ΚΑΠΗ, καθώς και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» δίνουν το στίγμα αυτής της πολιτικής, η οποία σε μεγάλο βαθμό βρίσκεται σε στάδιο επαναπροσδιορισμού και σχεδιασμού, ώστε να αποκτήσει νέα δυναμική και νέο περιεχόμενο.


Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος μας θα υλοποιήσει ένα επιπλέον πρόγραμμα, που αφορά στη φροντίδα της Τρίτης Ηλικίας. Πρόκειται για τη δημιουργία μονάδας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στην περιοχή της Δυτικής Εισόδου της πόλης της Κορίνθου.


Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο, την Αναπτυξιακή και Κατασκευαστική Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου, και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Αναπτυξιακή και Κατασκευαστική Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου θα αναλάβει την υλοποίηση του σχετικού έργου συνολικού προϋπολογισμού 140.797€, μέσω του οποίου θα παρέχεται φιλοξενία σε δεκαπέντε ηλικιωμένους ανά ημέρα, που έχουν ανάγκη επιμέλειας και ιατρικής φροντίδας.


Με το πρόγραμμα αυτό η δημοτική αρχή προχωράει ακόμα περισσότερο στην πραγματοποίηση των προγραμματικών της δεσμεύσεων σε ότι αφορά την κοινωνική πολιτική του Δήμου.