Διεκδίκηση έργου στο Γ’ ΚΠΣ για «Εποπτεία και Συντήρηση Δημοσίων Οδών και Διαχείρισης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού»

Ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του Δήμου μας έγινε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 10-10-2007, ώστε να διεκδικήσουμε την ένταξη στο Γ’ Κ.Π.Σ. ενός νέου έργου για «Εποπτεία και Συντήρηση Δημοσίων Οδών και Διαχείρισης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού».


Πρόκειται για μέρος ενός γενικότερου σχεδίου της δημοτικής αρχής, με βάση το οποίο αξιοποιώντας τις τεράστιες δυνατότητες που μας παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, ο Δήμος μας θα αποκτήσει την υποδομή για μια δυναμική είσοδο στις διαδικασίες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.


Το κόστος του έργου αυτού εκτιμάται περίπου στα 2.000.000€ και αφορά σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ώστε:


να ελέγχονται οι οδοί, να καταγράφονται οι βλάβες, να προγραμματίζονται και να παρακολουθούνται άμεσα οι ενέργειες αποκατάστασής τους,


να αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες ελέγχου του δικτύου ηλεκτροφωτισμού με σκοπό να προγραμματίζεται η αντικατάσταση του υλικού και να παρακολουθούνται οι ενεργειακές καταναλώσεις,


να προλαμβάνονται, να αντιμετωπίζονται και να αποτιμώνται γρήγορα τα οδικά ατυχήματα με σκοπό την αυτοματοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται να γίνουν.


Οι υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, τόσο για τον έλεγχο των οδών όσο και για τον έλεγχο του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και κατά τη διαχείριση του οδικού συμβάντος, θα χρησιμοποιούν ειδικά φορητά τερματικά εξοπλισμένα, ώστε να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα σημεία που χρειάζονται συντήρηση, επισκευή ή αποκατάσταση και σε ελάχιστο χρόνο να τα μεταβιβάζουν αυτόματα στο κεντρικό σύστημα με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού.


Με το σύστημα αυτό, όχι μόνο συμμορφώνεται ο Δήμος μας ως προς την εθνική νομοθεσία (Ν.3481/2006) για τη συντήρηση των οδών, αλλά δημιουργούνται, επίσης, προϋποθέσεις για μείωση των οδικών ατυχημάτων, για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και για αποτελεσματικό συντονισμό του Δήμου με τους άλλους φορείς και με τους εργολάβους αποκατάστασης για τις εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου και του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.


Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ελέγχου της ενεργειακής κατανάλωσης των λαμπτήρων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού με στόχο την αποτελεσματικότερη κατανομή και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.


Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός εάν επιτύχουμε τη χρηματοδότηση αυτού του συστήματος θα έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα της καθημερινότητας.


Είναι αξιοσημείωτο, είπε ο κ. Δήμαρχος, ότι ελάχιστοι Δήμοι στη χώρα μας διαθέτουν ανάλογη υποδομή, κάτι που θα αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα για την Κόρινθο.