Ξεκίνησε στο Δήμο Κορινθίων η διαδικασία για τη συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους νέους και τις νέες, ηλικίας 15-28 ετών, να συμμετέχουν ενεργά και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα που τους αφορούν, αλλά και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Μόνη προϋπόθεση, να έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.

Πιο συγκεκριμένα:


Οι δημότες του Δήμου Κορινθίων ηλικίας 15 έως 28 ετών μπορούν να προσέρχονται στο Δημαρχείο της Κορίνθου προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο Νέων.


Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα στις εκλογές που θα διεξαχθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα για την ανάδειξή τους στο Τοπικό Συμβούλιο Νέων της Κορίνθου.