Δημόσια Διαβούλευση για το έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων»

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για το έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων» στις 02.11.2007, που έχει ενταχθεί στο μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτόμες Ενέργειες», του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας. 


Αναλυτική Παρουσίαση της Διαβούλευσης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


http://http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/elibrary/Diavoyleuseis/diavouleyseis.htm?dv_id=1052 του site της Δ.Α .


Δήμος Κορινθίων


Παντελέων Ευδοκία


Διπλ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής