Δημόσια Διαβούλευση για το έργο «Portal Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του Πολίτη»

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση στις 02.11.2007 την προκήρυξη για το έργο «Portal Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του Πολίτη», που έχει ενταχθεί στο μέτρο 2.2 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη», του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας. 


Αναλυτική παρουσίαση της Διαβούλευσης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/elibrary/Diavoyleuseis/diavouleyseis.htm?dv_id=1051 του site της Δ.Α .


Δήμος Κορινθίων


Παντελέων Ευδοκία


Διπλ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής