Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Portal Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του Πολίτη»

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει ότι θέτει σε ανοικτό διαγωνισμό το έργο «Portal Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του Πολίτη», που έχει ενταχθεί στο μέτρο 2.2 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη», του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας. 


Περίληψη προκήρυξης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


http://www.korinthos.gr/prok.php του site.


Δήμος Κορινθίων


Παντελέων Ευδοκία


Διπλ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής


>