Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων»

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει ότι θέτει σε ανοικτό διαγωνισμό το έργο «Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων», που έχει ενταχθεί στο μέτρο 2.2 «Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων», του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας. 


Περίληψη προκήρυξης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


http://www.korinthos.gr/prok.php του site.


Δήμος Κορινθίων


Παντελέων Ευδοκία


Διπλ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής


>