Ευχαριστήριο μήνυμα του καθηγητή Κ. Βουδούρη στο δήμαρχο Κορινθίων για το συνέδριο “Γη και Θάλασσα της Κορινθίας”

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου “Γη και Θάλασσα της Κορινθίας” και εμένα προσωπικά ευχαριστώ θερμά τον Δήμαρχο Κορινθίων Κον Αλέκο Πνευματικό και τον Αντιδήμαρχο Κον Γ. Φαρμάκη για τη συμβολή τους στην άρτια και επιτυχημένη διεξαγωγή του συνεδρίου.
Το συνέδριο είχε μεγάλη απήχηση στον επιστημονικό κόσμο της χώρας, καθώς συμμετείχαν καθηγητές από τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης,
Πατρών και ερευνητές από Αστεροσκοπείο, ΙΓΜΕ και ΕΛΚΕΘΕ.

Κώστας Βουδούρης
Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ