Η ανέγερση ενός νέου Μουσείου σύγχρονων προδιαγραφών στην Αρχαία Κόρινθο είναι απαίτηση του κορινθιακού λαού

Η ανέγερση ενός νέου Μουσείου σύγχρονων προδιαγραφών στην Αρχαία Κόρινθο είναι απαίτηση του κορινθιακού λαού πολλά χρόνια τώρα.


Η έλλειψη πιστώσεων και η υιοθέτηση άλλων προτεραιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού έχουν καταστήσει άγονες αυτές τις προσπάθειες.


Όπως είναι γνωστό οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις είναι πολύ μικρές και γι’ αυτό ένας μεγάλος αριθμός πολύ σημαντικών και σπουδαίων ευρημάτων παραμένει αναξιοποίητος στις αποθήκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων λόγω έλλειψης των αναγκαίων χώρων.


Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά ιστορικά κειμήλια της Κορινθίας βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα Μουσεία της χώρας, ενώ αναξιοποίητη παραμένει και η ευρύτερη έκταση του αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου λιμανιού Λεχαίου, η οποία δεν έχει καν απαλλοτριωθεί.


Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ένα συνολικό πρόγραμμα ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης αυτής της μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, κάτι που θα συνέβαλε, όπως είναι φανερό, και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.


Έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 28/5/2008, με την ευκαιρία του Επιχειρησιακού Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.), αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει εκ νέου από το Υπουργείο Πολιτισμού, τόσο την ανέγερση ενός νέου και σύγχρονου Μουσείου στην Αρχαία Κόρινθο, όσο και την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων του αρχαίου λιμανιού Λεχαίου, θεωρώντας την υπόθεση αυτή ως ζήτημα μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη του Δήμου μας.


Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, όλοι οι Υπουργοί Πολιτισμού, που έχουν επισκεφτεί την περιοχή μας, έχουν δημόσια αναγνωρίσει την αναγκαιότητα ανέγερσης ενός νέου Μουσείου.


Είναι ευκαιρία αυτές οι προθέσεις να γίνουν πράξη και η Αρχαία Κόρινθος να πάρει τη θέση που της αξίζει στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας μας.