Ανοικτή εκδήλωση για το κυκλοφοριακό την Τετάρτη 18 Ιουνίου

Πόλη κυκλοφοριακά προσιτή, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, αστικές συγκοινωνίες, νέες διανοίξεις, κυκλοφοριακές συνδέσεις, είναι η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για μια ανθρώπινη πόλη.


Ο Δήμος Κορινθίων και ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός θέτουν την «Μελέτη Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο Κέντρο της Κορίνθου» σε ανοιχτό διάλογο.


Την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 και ώρα 20:30 στο Δημοτικό Θέατρο της Κορίνθου θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συνάντηση όλων των φορέων και των Κορινθίων όπου θα παρουσιαστούν τα στοιχεία της κυκλοφοριακής μελέτης καθώς και οι προτάσεις που πηγάζουν από αυτά και θα αναπτυχθεί διάλογος γύρω από το θέμα πριν την αποδοχή και την ψήφισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο της Κορίνθου.


Καλούνται όλοι οι πολίτες να πάρουν μέρος και να εκφράσουν τις προτάσεις και τους προβληματισμούς τους.


Η εκδήλωση είναι το πρώτο βήμα για την λήψη αποφάσεων που αφορούν το κυκλοφοριακό και τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στην πόλη μας. Πιστοί στην προεκλογική μας δέσμευση για ολοκληρωμένο σχεδιασμό κυκλοφοριακών παρεμβάσεων προχωρούμε άμεσα και με ευθύνη σε παρεμβάσεις και έργα που θα οδηγήσουν στην αλλαγή της φυσιογνωμίας της πόλης σε αλλαγή αντίληψης της διάθεσης των ελεύθερων χώρων και διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου.