ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Δημοτών» την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008


Στην αίθουσα Θεάτρου του Δημαρχείου Κορίνθου


Ώρα Έναρξης Εκδήλωσης: 12:00Ο Δήμος Κορινθίων στα πλαίσια ολοκλήρωσης του έργου «Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Δημοτών» διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 12:00 με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών της Κορίνθου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της νέας Διαδικτυακής Πύλης.


Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν με ομιλίες ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικού Προσωπικού κ. Ιωάννης Ανδρέου, ο Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας Exodus Α.Ε. κ. Αδριανός Δρούγκας καθώς και ο κ. Γιώργος Κονταξής, Head of Web Solutions της Exodus Α.Ε., όπου θα παρουσιάσουν στους πολίτες του Δήμου Κορινθίων τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει το νέο ολοκληρωμένο σύστημα.


Στόχος του νέου Πληροφοριακού Συστήματος είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος στους πολίτες του μέσω της αυτοματοποίησης. Συγκεκριμένα, το  Σύστημα έρχεται να  καλύψει διαπιστωμένες ανάγκες εξυπηρέτησης των πολιτών, όπως:


τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά ή/και δικαιολογητικά


τη δυνατότητα ενημέρωσης σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αίτησης τους


τη δυνατότητα να αναφέρουν προβλήματα, όπως καταστροφές στο οδικό δίκτυο, συλλογή απορριμμάτων, αλλά και να ζητούν λύσεις αναφορικά με τη καθημερινή ζωή στο Δήμο Κορινθίων


τη συγκέντρωση, παροχή και διαχείριση χρήσιμων πληροφοριών για τους πολίτες του Δήμου Κορινθίων