«Μηδενικές αυξήσεις των Δημοτικών τελών προς του πολίτες – μέιωση στους ανάπηρους πολέμου»

Ο Δήμος Κορινθίων, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη οικονομική κρίση που περνά ο τόπος μας και τις δυσκολίες που βιώνουν τα Ελληνικά νοικοκυριά, με πρόταση του Δημάρχου Αλέξανδρου Πνευματικού, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 και σχετικά με το θέμα της αναπροσαρμογής ή μη των Δημοτικών Τελών, αποφάσισε ομόφωνα την μη αύξηση των τελών:Καθαριότητας και φωτισμού


Συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων Ν. 1080/80


Δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας


Δικαιώματος χρήσης νεκροταφείωνΕπίσης με πρόταση του Δημάρχου Κορινθίων, στην ίδια συνεδρίαση και σε ένδειξη σεβασμού και τιμής, αποφάσισε ομόφωνα, την μείωση των Δημοτικών τελών για τους Αναπήρους Πολέμου.


Leave a Comment