Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής βρεφών και νηπίων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς στο Δήμο Κορινθίων από 20 Μαΐου

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών Δήμου Κορινθίων υποβάλλονται από  20 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2009.


Βασική προϋπόθεση για την εγγραφή των παιδιών είναι, οι γονείς να είναι και οι δυο εργαζόμενοι και κάτοικοι του Δήμου Κορινθίων. 


Πληροφορίες δίνονται από  : 


Α΄ Παιδικό και βρεφικό Σταθμό


      Λουτρακίου 8,   Τηλ.  27410-22011  


Β΄ Παιδικό και βρεφικό Σταθμό


Καισαρείας 1,   Τηλ.  27410-25118  


Γ΄ Παιδικό Σταθμό


Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 24,   Τηλ.  27… 


Δ΄ Παιδικό Σταθμό


Πυλαρινού 84 & Αποστόλου Παύλου,   Τηλ.  27410-76455  


Ε΄ Παιδικό Σταθμό


Δ.Δ. Αρχαίας  Κορίνθου,   Τηλ.  27410… 


ΣΤ΄ Παιδικό Σταθμό


Δ.Δ. Εξαμιλίων ,   Τηλ.  27410-35008  


Γραφείο Διεύθυνσης  Παιδικών Σταθμών


Πυλαρινού 84 & Αποστόλου Παύλου,   Τηλ.  27410-25717  


Έντυπα αιτήσεων χορηγούνται από τους παιδικούς σταθμούς και το Γραφείο Δ/νσης του Οργανισμού και στα site του Δήμου www.korinthos.gr και politis.korinthos.gr .


Οι αιτήσεις θα κατατίθενται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στον παιδικό σταθμό, στον οποίο οι γονείς ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους. 


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των βρεφών και νηπίων : 


 • Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης και πιστοποιητικό γέννησης
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση εργασίας πατέρα και μητέρας με τις αποδοχές & φωτοτυπία ασφαλιστικού φορέα ( ένσημα όταν εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα)
 • Βεβαίωση εργοδότη ωραρίου εργασίας γονέων
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας , τελευταία φορολογική δήλωση και έντυπο Ε9
 • Πιστοποιητικό υγείας ( στο οποίο υποχρεωτικά να φαίνεται ότι έχει γίνει ο έλεγχος Mantoux του βρέφους ή του νηπίου)
 • Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί

Για αλλοδαπούς (εκτός χωρών Ε.Ε. ) άδεια παραμονής . 


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για επανεγγραφή  βρεφών και νηπίων: 


 • Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση εργασίας πατέρα και μητέρας με τις αποδοχές & φωτοτυπία ασφαλιστικού φορέα ( ένσημα όταν εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα)
 • Βεβαίωση εργοδότη ωραρίου εργασίας γονέων
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας , τελευταία φορολογική δήλωση και έντυπο Ε9
 • Πιστοποιητικό υγείας ( στο οποίο υποχρεωτικά να φαίνεται ότι έχει γίνει ο έλεγχος Mantoux του βρέφους ή του νηπίου)
 • Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί

Για αλλοδαπούς (εκτός χωρών Ε.Ε. ) άδεια παραμονής .


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ