Οι κυριότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων την Τετάρτη 24/06/2009

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων  τη Τετάρτη 24/06/2009  και οι κυριότερες αποφάσεις που λήφθηκαν   ήσαν τα  κατωτέρω: 


Συμμετοχή του Δήμου στο 7ο Κορινθιακό Φεστιβάλ Θεάτρου, που διοργανώνεται από το  Κορινθιακό θέατρο «Β. Ρώτας» το α΄ 10ήμερο Αυγούστου, με το ποσό των € 35.000. Στο φεστιβάλ αυτό που πλέον έγινε θεσμός και πραγματοποιείται  στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης των Εξαμιλίων θα συμμετέχουν 9 ελληνικοί θίασοι από όλη την Ελλάδα και 1 θίασος από τη Κύπρο. Η απόφαση αυτή  υπερψηφίστηκε μόνον από την πλειοψηφούσα παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ η μειοψηφία ζήτησε η οργάνωση του  Φεστιβάλ να γίνει  από το Δήμο.


 


Υποβολή πρότασης  για ένταξη στο πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας  «Δημιουργίας ολοκληρωμένου συστήματος ευφυών μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες και παρακολούθησης στόλου  δημοτικών οχημάτων και δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου»


 


Υποβολή πρότασης για ένταξη στο πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας «Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»


 


Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και ¶θλησης για την επισκευή  των αποδυτηρίων και των W.C. του Κολυμβητηρίου, ικανοποιώντας χρόνιο αίτημα των αθλητών , γυμναστών και του Διοικητικού Συμβουλίου του ναυτικού Ομίλου Κορίνθου αλλά και της Διοίκησης του ΔΟΝΑΚ.  Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λούμπας Παναγιώτης.


 


Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου 15.000 € για την  εξέδρα των εκδηλώσεων και την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.


 


Έκτακτη οικονομική ενίσχυση  250.000 € των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών  για το 2009 , με άμεση απόδοση 80.000 € , για την κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών. Σημειώνεται ότι η ετήσια χρηματοδότηση του νομικού αυτού προσώπου από το Κράτος ανέρχεται στο ίδιο ποσόν των 1.200.000 €  τα τελευταία 6 χρόνια, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται ο Δήμος να  εισφέρει από ίδιους πόρους για να μπορέσουν οι Παιδικοί Σταθμοί να λειτουργήσουν αξιοπρεπώς.


 


Συμμετοχή του Δήμου  στο Πρόγραμμα «Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης της Υγείας Ευπαθών  Ομάδων Πληθυσμού» προϋ/σμού 680.000 €. Πρόκειται για πρόγραμμα που θα βοηθήσει κατά κύριο λόγο τα ανήμπορα άτομα και  τους ηλικιωμένους που χρήζουν βοηθείας.


Παρελήφθη νέο καλαθοφόρο ανυψωτικό όχημα για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Ηλεκτροφωτισμού και Κήπων.


 


Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Δημιουργία νέας πλατείας στο Ο.Τ. 256  περιοχής Αγ. Γεωργίου  προϋ/σμού  450.000 €. Είναι η πρώτη ουσιαστικά πλατεία που  θα εκτελεστεί στην όμορφη αυτή περιοχή του  σχεδίου πόλης Αγ. Γεωργίου, με σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχέδιο, που έχει εκπονηθεί από τη τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.


 


Ανάθεση του έργου Ανάπλασης παραλίας Καλάμια προϋ/σμού 45.000 €  μέσω της Αναπτυξιακής Επιχείρησης του Δήμου.Στην απόφαση μειοψήφισε ο δημ. Σύμβουλος κ. Χρ. Λιάπης.


 


Ανάθεση του έργου Επισκευής του 4ου Λυκείου Κορίνθου προϋ/σμού 53.550 € μέσω της Αναπτυξιακής Επιχείρησης του Δήμου. Στην απόφαση μειοψήφισε ο δημ. Σύμβουλος κ. Χρ. Λιάπης.


 


Κατασκευή  των ποδοσφαιρικών γηπέδων Εξαμιλίων και Ξυλοκέριζας  με χλοοτάπητα  προϋ/σμού 1.000.000 €. Έτσι και τα τέσσερα γήπεδα των δημοτικών διαμερισμάτων  του Δήμου Κορινθίων σε λίγο καιρό  θα  είναι με συνθετικό χλοοτάπητα. Σημειώνουμε ότι ήδη έχει γίνει δημοπρασία για τα δύο πρώτα γήπεδα της Αρχ. Κορίνθου και του Σολομού και έχει αναδειχθεί ανάδοχος που πολύ σύντομα θα εγκατασταθεί για την έναρξη των  εργασιών.