Ανακοίνωση για την διέλευση επικίνδυνων φορτίων ή βαρέως τύπου οχημάτων (ειδικά φορτία) από τους δρόμους της πόλης της Κορίνθου

Ο Δήμος Κορινθίων προκειμένου  να δοθεί λύση σε ένα πολύ σημαντικό  πρόβλημα που αφορά τόσο την ασφάλεια όσο και την υγεία των Δημοτών, απέστειλε προς όλους τους συναρμόδιους φορείς το υπ’αριθμ. 19520/24-07-2009 έγγραφο μέσω του οποίου τους καλεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να αναλάβουν πρωτοβουλίες έτσι ώστε να σταματήσει επιτέλους η διέλευση επικίνδυνων φορτίων ή βαρέως τύπου οχημάτων (ειδικά φορτία) από τους δρόμους της πόλης.


      Τα  φορτία αυτά διακινούνται μέσω του  Λιμανιού της Κορίνθου χωρίς έλεγχο και χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.


      Παράλληλα καλούμε τους δημότες της πόλης  να περιφρουρήσουν και οι ίδιοι την  ασφάλεια και την υγεία τους καταγγέλλοντας στα τηλέφωνα 27410-80000, 27413-61000 και 27410-85636 περιπτώσεις διακίνησης επικίνδυνων φορτίων ή βαρέως τύπου οχημάτων που θα υποπέσουν στην αντίληψή τους.


      Σας επισυνάπτουμε το έγγραφο προς ενημέρωσή  σας.