Περίληψη για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων της 13/8/09

Παρά την αποχή  σύσσωμης της αντιπολίτευσης του  Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 13 Αυγούστου  και λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις  για την ανάπτυξη της Κορίνθου.


Κυριότερες από  αυτές ήταν οι εξής:


 1. Αποδοχή 314.176 € από το Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» για την «Επέκταση του  Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Κορινθίων».Το έργο αυτό χρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από  Εθνική Συμμετοχή.Πρόκειται για συμπληρωματική πίστωση με δεδομένη την πλήρη απορρόφηση της αρχικής χρηματοδότησης 700.000 € και την ικανότητα της Δημοτικής αρχής να εκτελεί μεγάλα έργα με μεθοδικότητα, προγ/σμό, και σοβαρότητα.

    1. Έγκριση όρων Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου, ΔΕΥΑΚ και Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση των έργων:

     • Δίκτυο ομβρίων Αρχαίας Κορίνθου προϋ/σμού 538.594 €

    


  • Δίκτυο ύδρευσης  Αρχαίας Κορίνθου προϋ/σμού 1.066.414 €

    


  • Δίκτυο Ακαθάρτων Μπαθαρίστρας προϋ/σμού 2.876.934 €

    
Οι όροι της  προγραμματικής σύμβασης εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο πρόσφατα,στα πλαίσια του προελέγχου της σύμβασης για το έργο κατασκευής δικτύου ακαθάρτων Μπαθαρίστρας. 
Οι πιστώσεις των έργων αυτών προέρχονται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και έγιναν ήδη οι δημοπρατήσεις και των τριών έργων, έχουν κατακυρωθεί τ’ αποτελέσματα με σημαντικές μάλιστα εκπτώσεις και μέσα στο Σεπτέμβριο αρχίζει η κατασκευή και των τριών έργων στην Αρχαία Κόρινθο και την Μπαθαρίστρα (Νεάπολη, Καλλιθέα, μέρος Αγ. ¶ννας και στην περιοχή των Φυλακών).


3.  Σύσταση ΚΑΠΗ στο Σολομό.Πρόκειται υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης της Δημοτικής Αρχής στα πλαίσια της κοινωνικής της πολιτικής, με σκοπό η τρίτη ηλικία του Σολομού να απολαμβάνει των υπηρεσιών που παρέχονται ήδη στους ηλικιωμένους των υπόλοιπων τοπικών διαμερισμάτων και της πόλης της Κορίνθου. 
Το ΚΑΠΗ αυτό είναι το 7ο του Δήμου, θα διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο και θα επιχορηγείται σε ετήσια βάση με ποσόν 30.000 €.


4. Ορισμός μελών 9μελούς Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κορίνθου (ΔΗΚΕΚ).Πρόεδρος ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Φλεβάρης, με αντιπρόεδρο τον Θέμη Κλεπετσάνη. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι, εκπρόσωπος της μειοψηφίας και εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου.


5.  Ορισμός μελών  9μελούς Δ.Σ. της Δημοτικής Ανώνυμης Κατασκευαστικής Εταιρίας Κορίνθου (ΔΑΚΕΚ).Πρόεδρος ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης με Αντιπρόεδρο τον Αντιδήμαρχο Μιχάλη Περόγαμβρο.Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι, εκπρόσωπος της μειοψηφίας και εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου.


6.  Ορισμός μελών  9μελούς Δ.Σ. της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Κορίνθου Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας (ΔΑΕΚΑΑΠ).Πρόεδρος ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Σταυρέλης με Αντιπρόεδρο τον δημοτικό σύμβουλο Παύλο Παππά.Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι, εκπρόσωπος της μειοψηφίας και εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου.


7.  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.Αποφασίστηκε η μονοδρόμηση οδών στην Αγ. ¶ννα (Ομήρου και Αρίωνος), Συνοικισμό (Έβρου, Απόλλωνος,¶ρεως)   και στο Κεραμιδάκι (Αρχ.Μακαρίου , Πηγάσου , Ευποιϊας).


8.  Προκήρυξη Πανελληνίου Καλλιτεχνικού διαγωνισμού φιλοτέχνησης συμπλέγματος αγαλμάτων του Διογένη και του Μεγ. Αλεξάνδρου στη συμβολή των οδών Γεωργ. Παπανδρέου και Μεγ. Αλεξάνδρου στην παραλία Καλάμια. Ο προϋπολογισμός είναι 100.000€.Το σύμπλεγμα των δύο αγαλμάτων θα αναπαριστάνει την ιστορική συνάντηση του φιλοσόφου Διογένη και του Μεγ. Αλεξάνδρου. 
Τα 2 αγάλματα θα τοποθετηθούν σε υπερυψωμένο βάθρο διαστάσεων 2,80Χ2,80 μ. 


9. Προμήθεια σωλήνων άρδευσης αξίας 30.000€ για το πότισμα των πλατειών Παν. Τσαλδάρη(Περιβολάκια), Ελ. Βενιζέλου (φλοίσβος) και την ανάπλαση στα μπαζώματα του Αγ. Νικολάου. 
Το έργο θα γίνει με αυτεπιστασία του Δήμου και θα αφορά την άρδευση των πιο πάνω κοινόχρηστων χώρων με νερό από την υδατοδεξαμενή Διαμαντή, ώστε να μην χρησιμοποιείται το πόσιμο νερό από τη Στυμφαλία.


10. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2008 της Αναπτυξιακής και Κατασκευαστικής Δημ. Επιχείρησης. 
Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Αναπτυξιακή, υπό την Προεδρία του Γιώργου Κουκουλίδη, εμφάνισε Κέρδη και μάλιστα αυξημένα έναντι του 2007, ποσού 96.596€ έναντι 34.682€.


11. Εγκρίθηκε η  ένταξη του Δήμου Κορινθίων  στο πρόγραμμα της ΕυρωπαΪκής  Ένωσης για τις αδελφοποιημένες  πόλεις.Στα πλαίσια αυτά στις  αρχές Οκτωβρίου θα γίνει έναρξη  του προγράμματος με τις πόλεις: 
BUCCINO Ιταλίας, με την οποία ο δήμος έχει αδελφοποιηθεί στο παρελθόν. 
WRZESNIA Πολωνίας  
KOKKOLA Φιλανδίας 
Το πρόγραμμα αφορά τον Πολιτισμό, την Νεολαία, το Περιβάλλον (Διαχείριση Απορ/των και Ανακύκλωση) και τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες και είναι προϋπολογισμού 14.668€ με επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Σύσταση 11μελούς Τοπικού  Συμβουλίου Παραβατικότητας Δήμου  Κορινθίων.Πρόκειται για γνωμοδοτικό  συμβουλευτικό όργανο για την  ανάπτυξη μίας εναλλακτικής και αποκεντρωτικής αντιπαραβατικής πολιτικής προσαρμοσμένη  στις ανάγκες της Κορίνθου.Σκοπός είναι μέσω του ΤοΣΠΠα να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικοί παράγοντες που οδηγούν κάποιους ανθρώπους και κυρίως τους νέους στην παραβατικότητα και ταυτόχρονα να περιοριστεί ο φόβος του εγκλήματος στην πόλη μας.Το συμβούλιο θ’ αποτελείται από το Δήμαρχο ως Πρόεδρο και Εκπροσώπους από την Αστυνομική Δ/νση, το Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών «Δίολκος», τους Εκπαιδευτικούς, τους Δικαστικούς , του Κέντρου Νέων Κορινθίας , του Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργιών , της Μητρόπολης, της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.       


ΚΟΡΙΝΘΟΣ 17/08/2009  ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


                              ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ