Ο Δήμος Κορινθίων ξεκίνησε τα έργα για την ανάδειξη του μνημείου του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ο Δήμος Κορινθίων ξεκίνησε τα έργα για την ανάδειξη του μνημείου του Μεγάλου Αλεξάνδρου που βρίσκεται  στην πλατεία έναντι της εισόδου  του 6ου Συντάγματος Πεζικού.      Διαμορφώθηκε  ήδη ο περιβάλλον χώρος του  μνημείου με πλακόστρωση και ενίσχυση φωτισμού.       


Στην  συνέχεια θα κατασκευασθούν αρδευτικά  δίκτυα και θα ανανεωθεί και θα ενισχυθεί το πράσινο για την αναβάθμιση της αισθητικής της εισόδου της πόλης.


Επίσης στην οδό ¶ργους μελετάται και θα κατασκευασθεί δίκτυο υψηλού φωτισμού και πεζοδρομίων.      


Τιμούμε έτσι τον Έλληνα στρατηλάτη που μετέφερε τον Ελληνικό πολιτισμό στα βάθη της Ασίας.