Δελτίο τύπου για τα προγράμματα ΑΜΕΑ για παιδιά και νέους

Προγράμματα για παιδιά και  νέους με αναπηρίες.


Πρόγραμμα ψυχαγωγίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης  «Έξω μαζί» 


&  Πρόγραμμα «Θεατρικού  Εργαστηρίου»


 


Εθελοντική  Ομάδα Κοινωνικής Δράσης του Δήμου  Κορινθίων 
 


      Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, για δεύτερη συνεχή χρονιά υλοποιεί το πρόγραμμα «έξω μαζί» για παιδιά και νέους με αναπηρίες καθώς και το πρόγραμμα «Θεατρικού Εργαστηρίου» για νέους με αναπηρίες άνω των 18 ετών που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη ΝΕΛΕ Κορινθίας.


      Το  πρόγραμμα «έξω μαζί» είναι ένα πρόγραμμα Ψυχαγωγίας και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης που αναφέρεται σε νέους και παιδιά με αναπηρίες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ψυχαγωγικού περιεχομένου υπό την επίβλεψη και εποπτεία ειδικών του Δήμου και με την συμβολή των μελών της Εθελοντικής Ομάδας Κοινωνικής Δράσης του Δήμου Κορινθίων.


      Το  πρόγραμμα περιλαμβάνει ψυχαγωγικές  δραστηριότητες όπως: Bowling, παιδότοπους, αθλητικά προγράμματα, συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες και εργαστήρια, έξοδο για καφέ κ.λ.π. με κύριο στόχο την ένταξη των παιδιών και νέων στην κοινότητα.


O γονέας είναι υπεύθυνος για την παράδοση και παραλαβή του παιδιού στο χώρο διεξαγωγής της εκάστοτε δραστηριότητας.


Παράλληλα σε συνεργασία με τη ΝΕΛΕ Κορινθίας πραγματοποιείται «Θεατρικό Εργαστήρι» για νέους με αναπηρίες (άνω των 18 ετών) όπου επίσης η συμβολή των εθελοντών είναι ουσιαστικής σημασίας για την διεκπεραίωση του προγράμματος.


        Η συμμετοχή στα προγράμματα προϋποθέτει την αίτηση του γονέα στο πρωτόκολλο του Δήμου και υπεύθυνη δήλωση ότι επιτρέπει την συμμετοχή του παιδιού του στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση συμμετοχής και στα δυο προγράμματα η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση μπορούν να αναφέρουν την διάθεση συμμετοχής και στα δυο προγράμματα. Παράλληλα όταν πρόκειται για νέες αιτήσεις συμμετοχής είναι απαραίτητη η λήψη ιατρικού και κοινωνικού ιστορικού από την Κοινωνικό Λειτουργό του Δήμου καθώς και η κατάθεση της σχετικής γνωμάτευσης υγειονομικής επιτροπής.


Ο γονέας είναι υπεύθυνος  για την παράδοση και παραλαβή του παιδιού στο χώρο διεξαγωγής της εκάστοτε δραστηριότητας. 


      Το  πρόγραμμα «έξω μαζί» θα ξεκινήσει την λειτουργία του από την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009.


      Το  πρόγραμμα «Θεατρικού Εργαστηρίου» θα ξεκινήσει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2009, στο Θέατρο του Δημαρχείου Κορίνθου (Κολιάτσου 32).


      Αιτήσεις  συμμετοχής γίνονται δεκτές από 07 έως 11 Σεπτεμβρίου 2009 στο πρωτόκολλο του Δήμου.


      Αναγνωρίζοντας  την σημαντική συνεισφορά της εθελοντικής προσφοράς στα ανωτέρω προγράμματα καλούμε όσους επιθυμούν να στηρίξουν εθελοντικά τα προγράμματα για παιδιά και νέους ΑΜΕΑ του Δήμου μας.


      Σε  περίπτωση που κάποιος επιθυμεί  να συμμετέχει ως εθελοντής στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση και να συμμετέχει σε μια σύντομη συνέντευξη – ενημέρωση εθελοντή που θα αφορά τα προγράμματα ΑΜΕΑ και θα πραγματοποιηθεί σε προσωπικό επίπεδο από την Κοινωνική Λειτουργό του Δήμου Κορινθίων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να συμμετέχει και σε βιωματικές συναντήσεις-ομάδες ψυχοσυναισθηματικής αποφόρτισης και στήριξης κατά την διάρκεια των προγραμμάτων οι οποίες υλοποιούνται από εξειδικευμένο ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.


      Αιτήσεις  συμμετοχής στην εθελοντική Ομάδα Κοινωνικής Δράσης του Δήμου  Κορινθίων, γίνονται δεκτές στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας το αργότερο έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2009 έτσι ώστε να μπορέσουν να προγραμματιστούν και να οργανωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ανωτέρω προγράμματα. 


      Για περισσότερες πληροφορίες & αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου  Κορινθίων, Δευτέρα – Παρασκευή και τις ώρες 07:30-15:00,  στο τηλέφωνο: 27413.61069 και email: a.spiropoulou@korinthos.gr


Leave a Comment