Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Οργανισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κορινθίων

Συνεδρίασε  το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου  Κορινθίων τη Τρίτη 15/09/2009 και οι κυριότερες αποφάσεις που λήφθηκαν ήσαν οι παρακάτω: 


Εγκρίθηκε η διάθεση κοινόχρηστων χώρων  στα πολιτικά κόμματα για τη προβολή  τους εν όψει των εθνικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου .


Η διάθεση των χώρων έγινε σύμφωνα με  τα αιτήματα των κομμάτων στη διαπαραταξιακή επιτροπή και η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο.


Ανατέθηκε  η εκτέλεση του έργου «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών» προϋπολογισμού 314.000 €  στη εταιρεία LINK A.E. Πρόκειται για συμπληρωματικό έργο , μετά την επιπλέον χρηματοδότηση που εξασφάλισε η Δημοτική Αρχή από το Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας.


Εγκρίθηκε η  χρηματοδότηση του Οργανισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών  του Δήμου Κορινθίων με έκτακτη  επιχορήγηση 80.000 €  από πόρους του Δήμου για την κάλυψη τρεχουσών  λειτουργικών αναγκών  των Παιδικών Σταθμών.


Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο Πρόγραμμα πρόληψης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , του οποίου ο Δήμος μας είναι ενεργό μέλος. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τριετής και   η χρηματοδότηση είναι από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.


Κατανεμήθηκε  ποσόν € 190.000  σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου , σύμφωνα με την πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κάλυψη  των λειτουργικών αναγκών των σχολείων το δ΄ τρίμηνο του 2009.


Ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα πέντε (5) Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Κορινθίων για έκτακτη επιχορήγηση συνολικού ποσού 29.000  από δημοτικούς πόρους προκειμένου να  γίνει άμεση επέμβαση  επισκευής και συντήρησης των εξής σχολικών συγκροτημάτων:


4ο Γυμνάσιο-3ο Λύκειο (Συνοικισμού)  5.800 €


      2ο Γυμνάσιο-2ο Λύκειο     5.800 €


      1ο-12ο Δημοτικά σχολεία    5.800 € 


      5ο Δημοτικό Σχολείο     5.800 €


      8ο Δημοτικό Σχολείο (Αγίας ¶ννας)  5.800 €