Υπογραφή συμβάσεων του δημάρχου Κορινθίων με τους αναδόχους των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης

Σας γνωρίζουμε ότι αύριο, ημέρα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Κορινθίων και Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Αλέξανδρος Πνευματικός και οι εκπρόσωποι των αναδόχων θα υπογράψουν τις συμβάσεις για την εκτέλεση των παρακάτω έργων: 


Δίκτυο Ομβρίων  Αρχαίας Κορίνθου, προϋπολογισμού 538.594 €


Αντικατάσταση Δικτύου ύδρευσης Αρχαίας Κορίνθου προϋπολογισμού 1.066.415 €


Αποχέτευση Ακαθάρτων περιοχής Μπαθαρίστρας και όπισθεν φυλακών, προϋπολογισμού 2.876.944 €


 


Θα παρευρίσκονται ο Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και υπηρεσιακοί παράγοντες.