¶ρχισε η κατασκευή του έργου Αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ

¶ρχισε η  κατασκευή του έργου  Αποχέτευσης  ακαθάρτων  στην περιοχή της ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ. Πρόκειται για ένα σημαντικό  έργο που θα  αναβαθμίσει το περιβάλλον  και τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.


Η Δημοτική Αρχή  δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη της Περιφέρειας του Δήμου  και στις γειτονιές, από την αρχή της θητείας  της έβαλε στόχο  να ολοκληρώσει τα έργα αποχέτευσης  σε  όλα τα όρια της πόλης της Κορίνθου.


Το έργο  εκτελείται από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου  και είναι προϋπολογισμού  περίπου 2.876.944 €.  Από το ποσό αυτό 1.761.512 € προέρχεται από πόρους του προγράμματος ΘΗΣΕΑ και τα υπόλοιπα από  ίδια συμμετοχή της ΔΕΥΑΚ. Η έκπτωση που δόθηκε  από τον ανάδοχο είναι  περίπου 55%, ενώ σημειώνεται ότι η σύμβαση του συγκεκριμένου έργου  εγκρίθηκε  και από το Ελεγκτικό Συνέδριο  στα πλαίσια του προσυμβατικού ελέγχου.


Οι εργασίες άρχισαν ήδη με εντατικούς ρυθμούς  από τη συνοικία της Καλλιθέας  και σύντομα θα επεκταθούν  στη Νεάπολη, ένα μέρος της Αγ. ¶ννας και στην περιοχή των Φυλακών. 


Συνολικά  προβλέπεται να εκτελεστούν περίπου 15,6 χιλιόμετρα δικτύου  αποχέτευσης. 


Με το έργο αυτό ολοκληρώνεται πλέον η αποχέτευση των λυμάτων  σε όλη τη πόλη της  Κορίνθου, τόσο στο κέντρο , όσο και στις γειτονιές. 


Ο χρόνος  κατασκευής του έργου ανέρχεται  σε  8 Μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί  το Μάϊο 2010. 


Παράλληλα με τις εργασίες αποχέτευσης  των  λυμάτων  προβλέπεται και η  κατασκευή  του αποχετευτικού  ομβρίων υδάτων σε ένα τμήμα  της Νεάπολης, συνολικού μήκους 450 μέτρων, στο οποίο υπάρχουν τα δικαιολογημένα παράπονα των κατοίκων της περιοχής  για τα λιμνάζοντα  όμβρια νερά  από τις βροχοπτώσεις.