Παραδόθηκε στο Δήμο και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η πρώτη φάση της μελέτης εφαρμογής του INTRANET PORTAL

Παραδόθηκε  στο Δήμο και εγκρίθηκε από  το Δημοτικό Συμβούλιο η πρώτη  φάση της μελέτης εφαρμογής του  INTRANET PORTAL Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη στο Δήμο Κορινθίων και αναμένεται μέχρι τέλος Νοεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί όλο το πρόγραμμα και τεθεί σε λειτουργία. Πρόκειται για πρόγραμμα στα πλαίσια  της «Κοινωνίας της Πληροφορίας». 


 • Επιθυμία της  Δημοτικής Αρχής είναι η ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
 • Στόχος του έργου  είναι η αλλαγή  του τρόπου λειτουργίας  του Δήμου αλλά και  του τρόπου επικοινωνίας των πολιτών με αυτόν.
 • Η ηλεκτρονική διοίκηση μπορεί να υπερνικήσει τα εμπόδια του χρόνου και της απόστασης.
 • Το συγκεκριμένο έργο συμβάλλει επίσης στον περιορισμό  των δαπανών του Δήμου (αύξηση αποτελεσματικότητας) μέσα από τη βελτίωση  των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η προμήθεια, αρχικοποίηση και θέση  σε παραγωγική λειτουργία  Διαδικτυακής Πύλης για το Δήμο Κορινθίων με σκοπό την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Δήμο προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
 • Το σύνολο του προμηθευόμενου λογισμικού  πρόκειται να εγκατασταθεί σε υλικό που ήδη διαθέτει ο Δήμος.Επιπλέον όλες οι ανάγκες σε υπηρεσίες διασύνδεσης θα καλυφθούν από υποδομές που ήδη διαθέτει  ο Δήμος και ειδικότερα μέσω  του δικτύου  δημόσιας διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».

 


  ΔΟΜΗ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ   1.Αρχική  σελίδα   2.Ο  Δήμος        α.Δήμαρχος        β.Δημοτικό Συμβούλιο        γ.Αντιδήμαρχοι        δ.Υπηρεσίες-Διευθύνσεις        ε.Δημοτικές  Επιχειρήσεις        στ.Διαδημοτικές Επιχειρήσεις   3.Εξυπηρέτηση  του Δημότη     α.Εκπαίδευση              1.Δράσεις Δήμου για  την εκπαίδευση      2.Εκπαιδευτικά  ιδρύματα (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία,  δημοτικά σχολεία, δευτεροβάθμια  εκπαίδευση, φροντιστήρια μέσης  εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαιδευτικά κέντρα για μουσική, χορό, καλλιτεχνικά,κλπ)


              3. Sites για την εκπαίδευση        β.Αθλητισμός              1.Δράσεις Δήμου για  τον Αθλητισμό              2.Σημεία ενδιαφέροντος  για τον αθλητισμό              3.Sites για τον αθλητισμό      γ.Πολιτισμός              1.Δράσεις Δήμου για  τον Πολιτισμό              2.Πολιτιστικοί φορείς  και τοπικοί σύλλογοι              3.Παρουσίαση σημείων ενδιαφέροντος για τον πολιτισμό      δ.Κοινωνική  Μέριμνα      (Τρίτη  ηλικία, αλλοδαποί,μονογενεϊκές οικογένειες,  κλπ) 
     ε.Υγεία-Πρόνοια              1.Δράσεις Δήμου για  την Υγεία και την περίθαλψη              2.Δημόσιοι και ιδιωτικοί  φορείς υγείας-περίθαλψης      στ. ΑΜΕΑ              1.Δράσεις Δήμου               2.Γραμμή υποστήριξης      ζ.Παιδεία              Δράσεις Δήμου       η.Έργα-Αναπλάσεις      Σημεία  που εκτελούνται ή προγραμματίζονται  να εκτελεστούν 
     θ.Περιβάλλον      Προστατευόμενες περιοχές, χώροι διάθεσης απορριμμάτων 
     ι.Λαϊκές Αγορές      ια.Ετοιμότητα δημοτών        1.Οδηγίες  για την αντιμετώπιση καταστάσεων  έκτακτης ανάγκης     2.Καταφύγια-ειδικές  τοποθεσίες   4.Τουρισμός     α.Ατζέντα  εκδηλώσεων     β.Ιστορία  πόλης     γ.Διασκέδαση     δ.Αξιοθέατα     ε.Διαμονή     στ.Συγκοινωνίες-Μεταφορές   5.Υπηρεσίες   6.Ενημέρωση     α.Δελτία Τύπου     β.Εκδηλώσεις     γ.Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί     δ.Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου     ε.Έργα  Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις


  Οι υπηρεσίες  ηλεκρονικοποίησης επιπέδου 2 είναι  οι ακόλουθες (διαδικασία, δικαιολογητικά κλπ)  • ¶δεια λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • ¶δεια Μικροπωλητών
  • Ανανέωση άδειας λειτουργίας
  • ¶δεια Μουσικών Οργάνων
  • Βεβαίωση παραβάσεων σχετικά με φωτεινές επιγραφές, διαφημιστικές στήλες
  • Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων για πρατήριο καυσίμων
  • Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων για τραπεζοκαθίσματα


Leave a Comment