Παραδόθηκε ήδη στο Δήμο η πρώτη φάση μελέτη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης κάδων απορριμμάτων

Παραδόθηκε ήδη στο Δήμο και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 14/10/2009 η πρώτη φάση μελέτη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης κάδων απορριμμάτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του Δήμου Κορινθίων, στα πλαίσια του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Πρόκειται για πρόγραμμα στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 


Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος προς το Δήμο Κορινθίων, το οποίο με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών θα παρέχει σήμανση των κάδων απορριμμάτων ώστε να αναγνωρίζονται από τα απορριμματοφόρα. Τα στοιχεία θέσης  και περιεχομένου των κάδων θα καταχωρούνται αυτόματα στη Βάση Δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή  η αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους. 


Ο κάθε κάδος θα έχει ένα μοναδικό κωδικό. Σε κάθε όχημα  θα τοποθετηθεί μία συσκευή. Με τη συσκευή αυτή θα μεταδίδεται η θέση του οχήματος μέσω GPRS, η οποία θα καταγράφεται στη βάση δεδομένων. 


Με το πρόγραμμα αυτό προβλέπονται:


  • Διαχείριση κάδων απορριμμάτων (σημεία τοποθέτησης, συχνότητα επίσκεψης/αδειάσματος, κλπ)
  • Αυτόματη καταγραφή και έλεγχος διαδρομής απορ/ρων.
  • Αυτόματη καταγραφή συγκεκριμένων κάδων απορριμμάτων που αδειάζει κάθε απορ/φόρο (ημερομηνία, ώρα, κάδος και σημείο φόρτωσης)
  • Λήψη στατιστικών στοιχείων τήρησης διαδρομών και παραγωγικότητας προσωπικού
  • Καταγραφή βάρους κάδων
  • Κατά την αποκομιδή του κάδου ειδικός αισθητήρας του απορριμματοφόρου θα αναγνωρίζει τον κάδο και σχετικό μήνυμα  μαζί με την ώρα  και την ακριβή θέση  του οχήματος θα αποστέλλεται μέσω της  GPRS κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο τηλεματικό κέντρο.
  • Αντιστοίχως δεδομένα για την ώρα και την ακριβή θέση του οχήματος θα μεταδίδονται  διαρκώς  προς το κεντρικό τηλεματικό εξοπλισμό. Τα δεδομένα της αποκομιδής θα απεικονίζονται  σύγχρονα (on line) σε οθόνη  με χάρτη  της περιοχής  και θα αποθηκεύονται  σε βάση δεδομένων,  προκειμένου να είναι  δυνατή η περαιτέρω  επεξεργασία  της για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα που θα οδηγήσουν  σε βελτίωση της   προσφερόμενης υπηρεσίας
  • Η προσφερόμενη υποδομή επιτρέπει την μελλοντική επέκταση της εφαρμογής  και σε άλλα οχήματα  του Δήμου (π.χ. δημοτική συγκοινωνία) εάν αυτά εξοπλιστούν με τον κατάλληλο εξοπλισμό.
  • Η δυνατότητα αυτή θα βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση  της διαδικασίας αποκομιδής και θα έχει θετικά αποτελέσματα  στα επίπεδα καθαριότητας στα όρια του Δήμου  Κορινθίων με αποτέλεσμα  οι δημότες να απολαμβάνουν   καθαρότερο περιβάλλον.