Τελετή αδελφοποίησης του Δήμου Κορινθίων με τις πόλεις Wrzesnia της Πολωνίας και Buccino της Ιταλίας το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2009

Η ανάπτυξη του Δήμου Κορινθίων  σε όλα τα επίπεδα είναι σκοπός μας. Η πόλη της Κορίνθου, μια ισχυρότατη πόλη στην αρχαία Ελλάδα και με τεράστια πολιτιστική κληρονομιά μπορεί και  πρέπει να αποτελεί και σήμερα μια  πόλη που σέβεται και αναδεικνύει την ιστορία της και παράλληλα αναπτύσσει και διατηρεί ένα έντονο πολιτιστικό χαρακτήρα.


Η ανάπτυξη της πόλης και η βελτίωση των παροχών προς τους πολίτες είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος μας και προς την πορεία αυτή είναι σημαντικό να δουλεύουμε.


Ο Δήμος μας  είναι πια μέρος όχι μόνο της  Ελληνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής ολότητας και βάση της στρατηγικής  της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δοθεί από όλους μας και  μια προτεραιότητα σε δράσεις  των πολιτών και των κοινοτήτων που ενδυναμώνουν την συνείδηση ενότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την αλληλοστήριξη και συνεργασία μεταξύ των χωρών, πόλεων, φορέων και πολιτών.  Ο Δήμος Κορινθίων έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής συνείδησης των πολιτών του Δήμου μας αλλά και την ανταλλαγή απόψεων με άλλες χώρες της Ευρώπης σε θέματα μείζονος σημασίας για την καθημερινότητα του πολίτη και των τρόπων αντιμετώπισής τους, προχωρά στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και αδελφοποιήσεων.


Ο Δήμος Κορινθίων, ως συντονιστής φορέας υλοποίησης του  κοινοτικού  προγράμματος «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ- ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» το οποίο εγκρίθηκε και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή EACEA, διοργάνωσε και πραγματοποιεί στην πόλη μας στις 21-25 Οκτωβρίου 2009, πρόγραμμα συνάντησης πολιτών από τις πόλεις Wrzesnia της Πολωνίας, Buccino της Ιταλίας και Kokkola της Φιλανδίας.


Στο τετραήμερο αυτό πρόγραμμα πολίτες από τις  τέσσερις πόλεις θα διαπραγματευτούν και θα ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό και νεολαία, την περιβαλλοντική πολιτική επικεντρωμένη στη διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση και την προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρίες. Στα πλαίσια του προγράμματος ο Δήμος σε συνεργασία με το Κέντρο Νέων Κορινθίας, του Πνευματικού Κέντρου και της Φιλαρμονικής του Δήμου Κορινθίων, το Σωματείο ΑμΕΑ Νομαρχιακής Αυτ/σης Κορινθίας, το ΕΕΕΕΚ Κορινθίας και το πρόγραμμα «έξω μαζί» για ΑμΕΑ του Δήμου Κορινθίων, θα παρουσιάσουν από κοινού δράσεις  και  προγράμματα που πραγματοποιούνται στην πόλη μας σε σχέση με τις ανωτέρω θεματικές ενότητες.


Το πρόγραμμα  θα κορυφωθεί με την τελετή αδελφοποίησης του Δήμου Κορινθίων με τις πόλεις Wrzesnia της Πολωνίας και Buccino της Ιταλίας το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 10:30 στο Θέατρο του Δημαρχείου της Κορίνθου, όπου και θα επισφραγισθεί επίσημα η πολυετής συνεργασία των πόλεων, ενώ σε επόμενη συνάντηση αναμένεται και έχει εγκριθεί η αδελφοποίηση του Δήμου Κορινθίων και με την πόλη Kokkola της Φιλανδίας.