Δήμος Κορινθίων ….. Κοινωνική πολιτική – πάγωμα τελών

Ο Δήμος Κορινθίων συνεχίζοντας την  κοινωνική  του πολιτική  αποφάσισε  για τέταρτη συνεχή χρονιά να μην  αυξήσει τα δημοτικά τέλη.


      Οι  δαπάνες στις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού θα έπρεπε να είναι αυξημένες κατά πολύ, κυρίως λόγω της αύξησης του ρεύματος, της αύξησης των μισθοδοσιών, τον εκσυγχρονισμό του στόλου και των μηχανημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας, των υπερδεκαπλάσιων αποστάσεων που διανύουν τα απορριμματοφόρα για εναπόθεση των απορριμμάτων σε χωματερές άλλων δήμων, τη μετάβαση των απορριμματοφόρων της ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο για την εναπόθεση των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και της αυξημένης τιμής των καυσίμων.


Όμως η ορθολογική διαχείριση και ο αποτελεσματικός έλεγχος δαπανών οδήγησε τη Δημοτική Αρχή να εισηγηθεί μηδενικές αυξήσεις τελών στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε να μην επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των Κορινθίων δημοτών και κατοίκων.


      Έτσι  τα τέλη καθαριότητας, φωτισμού, ηλεκτροδοτουμένων  χώρων, Ύδρευσης, νεκροταφείων και κατάληψης κοινόχρηστων χώρων θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα για το 2010, όπως ακριβώς ήσαν και τα προηγούμενα χρόνια από την ημέρα που ανέλαβε τα ηνία  του Δήμου ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός.


      Με  τον τρόπο αυτό η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο  συμβάλλει στο μέτρο του δυνατού, τόσο στους δημότες-κατοίκους, όσο και στους εμπόρους και λοιπούς επαγγελματίες για την ανακούφιση από την χρονίζουσα οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα αλλά και ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα.


      Όμως  η ευαισθησία της Δημοτικής Αρχής  δε σταματά μόνο με το πάγωμα των  τελών, φόρων και δικαιωμάτων, αλλά συνεχίζεται και με τη μείωση  των τελών σε ειδικές ευπαθείς  κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα ΑΜΕΑ, οι Πολύτεκνοι, οι Ανάπηροι Πολέμου και οι Τρίτεκνοι κατά 50% για τα τέλη ύδρευσης και 30% για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.  
 


Κόρινθος 26/11/2009   


ΑΠΟ  ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


                                       ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ