Συνεδρίαση του Δ.Σ. την 18η Μαρτίου 2008

Κόρινθος, 14-3- 2008 

Αριθμ. Πρωτ.: 5870
 

ΠΡΟΣ 

Δημοτικό Σύμβουλo 

Ενταύθα 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 18η Μαρτίου 2008 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19.00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2οςόροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 


1.- Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την αποξήλωση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.


 


2.- Εξέταση ένστασης κατά της τροποποίησης του σχεδίου πόλης στο 399 Ο.Τ.


 


3.- Λήψη κατ΄ αρχήν απόφασης για την αναδιάρθρωση της Αστικής Συγκοινωνίας.


 


4.- Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη Τοπικού Συμβουλίου Νέων και ορισμός εφορευτικής επιτροπής.


 


5.-Έγκριση πρακτικού ανάθεσης Τεχνικού Συμβούλου, για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος .


 


6.- Έγκριση ΜΠΕ έργου «Βελτίωση επαρχιακής οδού Κορίνθου- Εξαμιλίων – Ξυλοκέριζας-Λουτρών Ωραίας Ελένης – Ρητού –Σοφικού- Αγγελόκαστρου»


 


7.- Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού.


 


8.- Αποδοχή χρηματοδότησης 378.000 € από το ΘΗΣΕΑ, για την αποπληρωμή του έργου «Ανάπλαση – Διαμόρφωση πλατείας Ελ. Βενιζέλου». Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.


 


9.- Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού.


 


10..- Παραλαβή μελέτης εφαρμογής για το έργο «Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση δημοτών»


 


11.- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή έργων δημοτικής οδοποιίας Ξυλοκέριζας»


 


12.- Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου «Εργασίες οδοποιίας εφαρμογής σχεδίου πόλεως Αγ. Γεωργίου»


 


13.- Έγκριση εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού των 150 χρόνων από την ίδρυση της Κορίνθου


 


14.- Σύσταση επιτροπής ονομασίας και μετονομασίας οδών, πλατειών και οικισμών.


 


15.- Συμμετοχή στις δαπάνες διοργάνωσης των 14ων Πανελλήνιων μαθητικών Καλλιτεχνικών αγώνων μουσικής.


 


16.- Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Αιτωλοακαρνάνων Κορινθίας της 182ης επετείου εξόδου της φρουράς των ελεύθερων πολιορκημένων.


 


17.- Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.


 


18.- Συμμετοχή στις δαπάνες διοργάνωσης εικαστικών εκδηλώσεων του 11ου Δημοτ. Σχολείου (Καλλιθέας) με θέμα: «Η πόλη μας και η συνοικία μας 150 χρόνια μετά»


 


19.- Έγκριση συμμετοχής της Γεωργίας Μαλατέστα, στη 3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αιρετών Γυναικών στην Αθήνα.


 


20.- Έγκριση της 5/2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ΄ Κ.Α.Π.Η. Εξαμιλίων περί τροποποίησης του προϋπολογισμού.


 


21.- Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό της εθνικής εορτής 25ης Μαρτίου.
 


22.- Κατανομή Α΄ Τριμήνου ποσού 154.590,60 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ