Πρόταση για ένταξη στο ΘΗΣΕΑ έργων, προκειμένου να απορροφηθούν οι εκπτώσεις συνολικού ποσού € 3.100.175

Συνεδρίασε  το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου  Κορινθίων το Σάββατο 25/07/09 και οι κυριότερες αποφάσεις που λήφθηκαν ήσαν οι παρακάτω: 


 

Προτάθηκαν  για ένταξη στο ΘΗΣΕΑ τα πιο  κάτω νέα έργα, προκειμένου να απορροφηθούν οι εκπτώσεις συνολικού ποσού € 3.100.175  που πέτυχε ο Δήμος από τις δημοπρατήσεις  των μέχρι σήμερα ενταγμένων έργων στο σύνολό τους:


 

-Δίκτυο  συλλογής και απορροής ακαθάρτων  περιοχής ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  800.000€.  Με το έργο αυτό  καλύπτεται στο σύνολό της πλέον η πόλη της Κορίνθου   σε  όλο το μήκος και πλάτος της, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνοικιών.


 

-Αγορά  ακινήτου για εγκατάσταση συνεργείων  του Δήμου 800.000€. Ολοκληρώνεται   αυτές τις ημέρες ο διαγωνισμός   για την αγορά του ακινήτου, με την εκτίμηση της αξίας από Ορκωτούς Λογιστές και στη συνέχεια  με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θα αγορασθεί ο προτεινόμενος χώρος. Με  τη μεταφορά αυτή θα  γίνει πιο λειτουργική υπηρεσία των συνεργείων (σιδεράδες, πλακάδες, ξυλουργοί,  τεχνίτες, κλπ), ενώ παράλληλα θα μεταφερθούν από τον σημερινό χώρο  και θα απελευθερωθεί το κτίριο για άλλες χρήσεις.


 

-Κατασκευή  ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ (Α΄φάση) 800.000ευρώ. Όπως  έχει δεσμευτεί ο Δήμαρχος  για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου, σε πρώτη φάση θα δημοπρατηθεί  ο άξονας από την περιοχή του Αγ. Νικολάου , που μέσω της Εθνικής Αντίστασης και της Γεωργίου Παπανδρέου, θα καταλήγει στη περιοχή ΚΑΛΑΜΙΑ (τέρμα Γ.Παπανδρέου).


 

-Ανάπλαση  διαμόρφωση πλατείας ΑΓ. ΑΝΝΑΣ  650.000 €. Πρόκειται για τον υφιστάμενο δημοτικό χώρο  της σημερινής παιδικής χαράς, μαζί με τον παρακείμενο χώρο   και θα  δημοπρατηθεί η κατασκευή της πλατείας, ύστερα από αρχιτεκτονική μελέτη η οποία έχει  εκπονηθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.


 

-Ανάπλαση  διαμόρφωση πλατείας ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ 320.000€. Πρόκειται για τον χώρο κοντά στην πλατεία Αγ. Ταξιάρχη στη ΝΕΑΠΟΛΗ. Μία περιοχή υποβαθμισμένη σήμερα, αλλά με την  κατασκευή της συγκεκριμένης πλατείας  θα αλλάξει ριζικά η  εικόνα στην περιοχή. 


 

Συνδιοργάνωση  από το Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ θεατρικών παραστάσεων  με το τοπικό θέατρο ΙΡΙΔΑ. 


 

 


 

Συνδιοργάνωση από το Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  και τη Κορινθιακή Εστία ΛΕΩΝ ΣΓΟΥΡΟΣ του 8ου  τριήμερου παρεμβατικού κινηματογράφου  στην Κόρινθο.


 

 


 

Συνδιοργάνωση από το Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και τη Μικρασιατική Στέγη  των εκδηλώσεων ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ 2009 στις αρχές Σεπτεμβρίου. 


 

 


 

Συμμετοχή του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  στις εκδηλώσεις του Συλλόγου ΠΟΝΤΙΩΝ  Κορινθίας.


 

 


 

Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και συναγερμού  για  τη φύλαξη του  αμαξοστασίου  του  Δήμου στο Πεδίο Βολής.