Έγκριση εκδήλωσης ευαισθητοποίησης –ενημέρωσης της πόλης μας κατά των Ναρκωτικών σε συνεργασία…

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 76
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 4/24-03-2010)
 
ΘΕΜΑ 13ον:  «Έγκριση εκδήλωσης ευαισθητοποίησης –ενημέρωσης της
                     πόλης μας κατά των Ναρκωτικών σε συνεργασία με το
                     ΄΄ΔΙΟΛΚΟ΄΄»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 24η  Μαρτίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, ύστερα από την αριθμ. 7068/19.03.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρεις (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11)Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Κουκουλίδης Γεώργιος, 15) Δημήτριος Τζαναβάρας, 16) Ιωάννης Βορτελίνος, 17) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,18) Κασίμης Χαράλαμπος, 19) Γρηγόριος Καρπούζης, 20)Δημήτριος Φλεβάρης, 21) Παναγιώτης Λούμπας, 22) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 23) Λιάπης Χρήστος, 24) Παναγιώτης Λουζιώτης
 
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Φώτης Τζαναβάρας, 2)Γεώργιος Κουρούμπαλης, 3)Γιώτης Κων/νος
  
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1) Γεώργιος Φαρμάκης, 2) Δημήτριος Τζαναβάρας, 3) Ιωάννης Βορτελίνος και 4) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.
 
Απόφαση: 76  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                         έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση  
της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Στα πλαίσια της Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας, θεωρούμε μείζονος σημασίας, την διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και πρόληψης για το θέμα των Ναρκωτικών.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Δίολκος», που είναι ο αναγνωρισμένος φορέας πρόληψης του Νομού από τον ΟΚΑΝΑ, προτείνει, την πραγματοποίηση μιας εβδομάδας βασισμένης σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων παρέμβασης με θέμα: «Σπάμε τη σιωπή, φωνάζουμε ΟΧΙ στην Κοινωνία της εξάρτησης». Στις δράσεις αυτές προβλέπεται να συμμετέχουν τοπικοί φορείς, σύλλογοι, σχολεία, διακεκριμένοι αθλητές, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς. Ως εβδομάδα κατά των Ναρκωτικών στο Δήμο μας ορίζεται, η εβδομάδα από 26 Απριλίου έως 2 Μάιου, κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν:
·        Δευτέρα 26/04 Πρωί: Εξορμήσεις με διανομή φυλλαδίων στους πεζόδρομους της πόλης.
·        Τρίτη 27/04 Πρωί: Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών όλων των Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης. Απόγευμα: Ποδηλατοδρομία στους πεζόδρομους της πόλης με ταμπλό με μηνύματα κατά των εξαρτήσεων.
·        Τετάρτη 28/04 Πρωί: Διοργάνωση φιλικών αγώνων ποδοσφαίρου, μπάσκετ κ.λ.π. μεταξύ σχολικών ομάδων. Απόγευμα: Βιωματικές ομάδες γονέων- εφήβων.
·        Πέμπτη 29/04 Πρωί: Έκθεση ζωγραφικής & φωτογραφίας μαθητών Γυμνασίων-Λυκείων, με θέμα «φωνάζουμε ΟΧΙ στην κοινωνία της εξάρτησης» στο Θέατρο του Δημαρχείου της πόλης η οποία και θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Κυριακή 02/05. Απόγευμα: Προβολή ταινίας στο Κέντρο Νέων Κορινθίας.
·         Παρασκευή 30/04 Πρωί: Δενδροφύτευση «για κάθε ζωή που χάνεται φυτεύουμε ένα δέντρο», με παράλληλες αθλητικές και ψυχαγωγικές δράσεις όπως 5x5, three on three, παίζουμε υπαίθριο σκάκι και ping pong στον Άγιο Νικόλαο. Απόγευμα:Κεντρική εκδήλωση στο Θέατρο του Δημαρχείου με ομιλίες από ειδικούς στο χώρο της πρόληψης της ουσιοεξάρτησης, διακεκριμένους αθλητές του τόπου (με παράλληλη βράβευσή τους), παρουσίαση video με μηνύματα εκπροσώπων τοπικών φορέων που ασκούν κοινωνική πολιτική, μαθητές, γονείς κ.λ.π., παρουσίαση θεατρικής και μουσικών συνθέσεων παιδιών που θα αφορά το θέμα των Ναρκωτικών.
·        Σάββατο 01 και Κυριακή 02/05: Αφιέρωση προγραμματισμένων αγώνων ομάδων ποδοσφαίρου – μπάσκετ κ.λ.π. στην ενημέρωση κατά των Ναρκωτικών με πανό κατά των ουσιεξαρτήσεων.
 
Για την υλοποίησή των ανωτέρω εκδηλώσεων-δράσεων θα χρειαστούν:
·        Πανό, αφίσες και ενημερωτικά φυλλάδια (φειβολάν).
·        Ταχυδρομικά τέλη
·        Καλλιτεχνικό-ψυχαγωγικό υλικό και χαρτικά είδη που θα χρειαστούν για τις δράσεις (δημιουργία ταμπλό για τα ποδήλατα, βεβαιώσεις συμμετοχής των παιδιών κ.λ.π.).
·        Έξοδα μεταφοράς των παιδιών των σχολείων που θα συμμετέχουν στους φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου
·        Αναψυκτικά-χυμοί-νερά που θα διανεμηθούν: α) στους μαθητές που θα συμμετέχουν στο φιλικό σχολικό αγώνα β) που θα διανεμηθούν στους δημότες που θα συμμετέχουν στην ποδηλατοδρομία.
·        Catering με αναψυκτικά – νερά – καφέδες και διάφορα εδέσματα που θα προσφερθούν στο Θέατρο του Δημαρχείου για την κεντρική εκδήλωση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 30 Απριλίου.
·        Υλικά για τη δημιουργία ή αγορά ολοκληρωμένου υπαίθριου σκάκι.
·        Ενοικίαση φορητών τερμάτων 5x5 και καλαθιών 3 on 3.
·         Οπτικοακουστική και φωτιστική κάλυψη της κεντρικής εκδήλωσης της Παρασκευής 30/04 στο Θέατρο του Δημαρχείου Κορίνθου.
·        Δημιουργία video και ανατύπωση DVDπου θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση.
·        Αναμνηστικές πλακέτες για τους διακεκριμένους ομιλητές και αναμνηστικά τιμητικά δώρα για τους φορείς και τα παιδιά που θα συμμετέχουν.
·        Κούρδισμα πιάνου.
·        Βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση των εκδηλώσεων.
·        Παράθεση γεύματος σε επισήμους, συντελεστές και ομιλητές της εκδήλωσης.
 Για την υλοποίηση των ανωτέρω θα χρειαστούν δαπάνες έως του ποσού των 6.000,00€ που θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2010.
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πραγματοποίηση της εκδήλωσης ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης της πόλης μας που θα διοργανώσει ο Δήμος μας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Δίολκος».
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος ανάφερε ότι πράγματι είναι μια εκδήλωση που θα ευαισθητοποιήσει τους φορείς να συμμετέχουν  στο κοινωνικό μεγάλο πρόβλημα των ναρκωτικών.  Προτείνω την έγκριση της ανωτέρω εκδήλωσης και το ποσό των 6.000 € για την πραγματοποίησή της.-
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
       Την διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και πρόληψης για το θέμα των Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Δίολκος», που είναι ο αναγνωρισμένος φορέας πρόληψης του Νομού από τον ΟΚΑΝΑ.  
Η διάρκεια πραγματοποίησης των εκδηλώσεων είναι  μιας  (1) εβδομάδας και συγκεκριμένα από 26 Απριλίου έως 2 Μαϊου, η οποία ορίζεται εβδομάδα κατά των Ναρκωτικών στο Δήμο μας , κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν:
·        Δευτέρα 26/04 Πρωί: Εξορμήσεις με διανομή φυλλαδίων στους πεζόδρομους της πόλης.
·        Τρίτη 27/04 Πρωί: Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών όλων των Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης. Απόγευμα: Ποδηλατοδρομία στους πεζόδρομους της πόλης με ταμπλό με μηνύματα κατά των εξαρτήσεων.
·        Τετάρτη 28/04 Πρωί: Διοργάνωση φιλικών αγώνων ποδοσφαίρου, μπάσκετ κ.λ.π. μεταξύ σχολικών ομάδων. Απόγευμα: Βιωματικές ομάδες γονέων- εφήβων.
·        Πέμπτη 29/04 Πρωί: Έκθεση ζωγραφικής & φωτογραφίας μαθητών Γυμνασίων-Λυκείων, με θέμα «φωνάζουμε ΟΧΙ στην κοινωνία της εξάρτησης» στο Θέατρο του Δημαρχείου της πόλης η οποία και θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Κυριακή 02/05. Απόγευμα: Προβολή ταινίας στο Κέντρο Νέων Κορινθίας.
·         Παρασκευή 30/04 Πρωί: Δενδροφύτευση «για κάθε ζωή που χάνεται φυτεύουμε ένα δέντρο», με παράλληλες αθλητικές και ψυχαγωγικές δράσεις όπως 5x5, three on three, παίζουμε υπαίθριο σκάκι και ping pong στον Άγιο Νικόλαο. Απόγευμα:Κεντρική εκδήλωση στο Θέατρο του Δημαρχείου με ομιλίες από ειδικούς στο χώρο της πρόληψης της ουσιοεξάρτησης, διακεκριμένους αθλητές του τόπου (με παράλληλη βράβευσή τους), παρουσίαση video με μηνύματα εκπροσώπων τοπικών φορέων που ασκούν κοινωνική πολιτική, μαθητές, γονείς κ.λ.π., παρουσίαση θεατρικής και μουσικών συνθέσεων παιδιών που θα αφορά το θέμα των Ναρκωτικών.
·        Σάββατο 01 και Κυριακή 02/05: Αφιέρωση προγραμματισμένων αγώνων ομάδων ποδοσφαίρου – μπάσκετ κ.λ.π. στην ενημέρωση κατά των Ναρκωτικών με πανό κατά των ουσιεξαρτήσεων.
 
Το κόστος για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 6.000 €, με το οποίο θα καλυφθούν δαπάνες για:
·        Πανό, αφίσες και ενημερωτικά φυλλάδια (φειβολάν).
·        Ταχυδρομικά τέλη
·        Καλλιτεχνικό-ψυχαγωγικό υλικό και χαρτικά είδη που θα χρειαστούν για τις δράσεις (δημιουργία ταμπλό για τα ποδήλατα, βεβαιώσεις συμμετοχής των παιδιών κ.λ.π.).
·        Έξοδα μεταφοράς των παιδιών των σχολείων που θα συμμετέχουν στους φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου
·        Αναψυκτικά-χυμοί-νερά που θα διανεμηθούν: α) στους μαθητές που θα συμμετέχουν στο φιλικό σχολικό αγώνα β) που θα διανεμηθούν στους δημότες που θα συμμετέχουν στην ποδηλατοδρομία.
·        Catering με αναψυκτικά – νερά – καφέδες και διάφορα εδέσματα που θα προσφερθούν στο Θέατρο του Δημαρχείου για την κεντρική εκδήλωση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 30 Απριλίου.
·        Υλικά για τη δημιουργία ή αγορά ολοκληρωμένου υπαίθριου σκάκι.
·        Ενοικίαση φορητών τερμάτων 5x5 και καλαθιών 3 on 3.
·         Οπτικοακουστική και φωτιστική κάλυψη της κεντρικής εκδήλωσης της Παρασκευής 30/04 στο Θέατρο του Δημαρχείου Κορίνθου.
·        Δημιουργία video και ανατύπωση DVDπου θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση.
·        Αναμνηστικές πλακέτες για τους διακεκριμένους ομιλητές και αναμνηστικά τιμητικά δώρα για τους φορείς και τα παιδιά που θα συμμετέχουν.
·        Κούρδισμα πιάνου.
·        Βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση των εκδηλώσεων.
·        Παράθεση γεύματος σε επισήμους, συντελεστές και ομιλητές της εκδήλωσης.
Για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στο προϋπολογισμό 2010 με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
                        Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
                        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 76 / 2010
 
      Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ               Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ              ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 8-4-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ