Λήψη απόφασης επί των προτάσεων του σχεδίου Νόμου για το χωροταξικό του Δήμου Κορινθίων , στα….

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 131
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 7/29-04-2010)
 
ΘΕΜΑ Μοναδικό : «Λήψη απόφασης επί των προτάσεων του σχεδίου Νόμου για το χωροταξικό του Δήμου Κορινθίων , στα πλαίσια του ΄΄Καλλικράτη΄΄»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 29η  Απριλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, ύστερα από την αριθμ. 10.289/29.04.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τρεις (23) κι έλειπαν τέσσερις (4) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, οι οποίοι ήταν παρόντες, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Φώτης Τζαναβάρας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Γρηγόριος Καρπούζης, 19) Γεώργιος Κουκουλίδης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης, 23) Γιώτης Κων/νος.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Δημήτριος Τζαναβάρας, 2) Δημήτριος Φλεβάρης, 3) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 4)Λιάπης Χρήστος. 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται πολλοί εκπρόσωποι τοπικών φορέων αλλά και πολίτες.
 
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβούλιο να εγκρίνουν το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης, που συνίσταται στην χθεσινή (28-4-2010) ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου για το χωροταξικό των δήμων της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Κορινθίων , στα πλαίσια του σχεδίου Νόμου «Καλλικράτη». Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος της συνεδρίασης και δέχθηκε να συζητήσει και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
Απόφαση: 131   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έκανε μια ιστορική αναφορά για το σχέδιο Νόμου «Καλλικράτης» και μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι:
            Η ΚΕΔΚΕ στο ετήσιο συνέδριό της, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2007 στη Κυλλήνη –Ηλείας αποφάσισε να προτείνει η ίδια τις συνενώσεις των Δήμων για την καλλίτερη λειτουργία της Τοπικής Αυτ/σης. Λήφθηκε απόφαση με συγκεκριμένα κριτήρια (κοινωνικά, αναπτυξιακά,), χωρίς να προβλέπεται όριο πληθυσμού 10.000 κατοίκων για να συνενωθούν μεταξύ τους δήμοι.Κατόπιν το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτ/σης (Ι.Τ.Α) εκπόνησε μελέτη για το χωροταξικό στην οποία πρότεινε για το νομό Κορινθίας 5 με 6 Δήμους, χωρίς ποτέ να μπεί θέμα ορίου πληθυσμού. Για το Δήμο Κορινθίων η πρόταση της μελέτης ΙΤΑ ήταν η συνένωση του Δήμου με τους σημερινούς Δήμους : Λουτρακίου –Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων, Σαρωνικού, Σολυγείας και Άσσου-Λεχαίου.
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ραγκούσης σε δηλώσεις του στις 30/10/09 και τον 1ο/10 έλεγε ότι οι συνενώσεις θα γίνουν με βάση τη μελέτη του ΙΤΑ, χωρίς και στην περίπτωση αυτή να τίθεται όριο πληθυσμών.
Εν συνεχεία ανακοινώθηκε το προσχέδιο για διαβούλευση , χωρίς και πάλι να τεθεί θέμα πληθυσμού.
Τον Ιανουάριο 2010 έκανα δηλώσεις για το τι ζητούσαμε ως Κορίνθιοι στα πλαίσια των συνενώσεων.
Στις 25-1-2010 συνέρχεται η διαπαραταξιακή επιτροπή του Δήμου Κορινθίων (αποτελούμενη από τον Δήμαρχο, τους επικεφαλής των παρατάξεων και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου) όπου ομόφωνα αποφασίσαμε να ζητήσουμε από την Κυβέρνηση την εφαρμογή της πρότασης 1 του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτ/σης (δήμοι Λουτρακίου, Αγ. Θεοδώρων, Κορινθίων, Άσσου-Λεχαίου,Σαρωνικού, Σολυγείας).
Στις 27-1-2010 όλα τα μέλη της διαπαραταξιακής επισκεφθήκαμε τον υπουργό κ. Παναγ. Μπεγλίτη για να του εκθέσουμε τα πράγματα. Η συνάντηση ήταν σε θετικό κλίμα.
Στις 29-1-2010 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο και ομόφωνα εγκρίνει την απόφαση της διαπαραταξιακής επιτροπής. Την εν λόγω απόφαση του Δημοτ. Συμβουλίου κοινοποίησα στον Υπουργό Εσωτερικών , στους Βουλευτές , στα κόμματα κ.λ.π.
Η διαπαραταξιακή επιτροπή του Δήμου μας συναντήθηκε και με τους Βουλευτές μας κα Αικατερίνη Φαρμάκη , κ. Άγγελο Μανωλάκη και κ. Κων/νο Κόλλια όπου συζήτησαν το θέμα.
Στις 7-2-2010 η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ έκανε ημερίδα με θέμα το Καλλικράτη. Ποτέ δεν τέθηκε θέμα πληθυσμού.
Στις 29/3/10 αναγκάστηκα να κάνω σκληρές δηλώσεις για την πρόταση του Προέδρου της ΤΕΔΚ να γίνουν 6 δήμοι στην Κορινθία , αδικώντας κατάφωρα την Κόρινθο.
Στείλαμε τέσσερα (4) έγγραφα στον Υπουργό Εσωτερικών και τον παρακαλούσαμε για να μας δεχτεί , αλλά στάθηκε αδύνατον.
Μας δέχθηκε ο κ. Ντόλιος , Υφυπουργός Εσωτερικών μόνο για πέντε λεπτά (5΄). Μέχρι τελευταία στιγμή και με προσωπικές επαφές με τον κ. Μπεγλίτη , η απάντηση ήταν ότι παλεύει το θέμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Δήμος μας δεν πήρε αυτό που ήθελε.
Η αδικία σε βάρος της πρωτεύουσας του νομού, σε βάρος της ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι διαχρονική και συνεχιζόμενη (βλέπε Καποδίστρια 1997-98).Το χειρότερο είναι ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι έχει δίκιο η Κόρινθος, αλλά δυστυχώς είναι ανήμποροι να τη βοηθήσουν. Μου θυμίζει το γνωστό με τον μακαρίτη, που όλοι λένε μετά θάνατο πόσο καλός άνθρωπος ήταν.
Δεν κατάλαβαν ότι με τη μη στήριξη της πρωτεύουσας του νομού δεν θα προχωρήσει ορθόδοξα ο Καλλικράτης. Για δύο τουλάχιστον χρόνια όλες σχεδόν οι νέες αρμοδιότητες θα Ασκούνται από το δήμο ΚΟΡΙΝΘΟΥ.Να δούμε με ποιά διάθεση και δυνατότητα η Κόρινθος θα εξυπηρετήσει τους υπόλοιπους δήμους.
Να γνωρίζει η Κυβέρνηση και οι βουλευτές μας ότι η ΚΟΡΙΝΘΟΣ΅ξέρει και να επιδοκιμάζει και να αποδοκιμάζει. Εκλογές θα έχουμε πάλι και τότε ας κάνουν τις συγκρίσεις.
Υποβάλλω την παραίτησή μου ελπίζοντας ότι αυτή η πολιτική μου πράξη θα αφυπνίσει τους βουλευτές μας και κατ’ επέκταση την Κυβέρνηση.Αν ικανοποιηθούμε θα βγω και θα ευχαριστήσω , έτσι έχω μάθει.Διαφορετικά η παραίτησή μου έχει οριστικό χαρακτήρα. 
           
Ο Δήμαρχος στη συνέχεια έλαβε τον λόγο, ο οποίος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι είναι πολύ δύσκολο να διαδέχομαι μέσα σε ένα βαρύ κλίμα τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ας αντιληφθούν κάποιοι ότι αυτή η πόλη έχει μεγάλη ιστορία και δεν μπορεί κανείς να την διαγράψει.
 Σ΄ όλα τα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ ομόφωνα πέρασε η μελέτη του ΙΤΑ . Κανείς δεν την αμφισβήτησε. Σήμερα βλέπουμε να ανακοινώνεται ένας σχεδιασμός που στις εξαιρέσεις έχει τον Ν. Κορινθίας. Είμαστε υπερήφανοι γιατί αυτός ο νέος Δήμος (Κορινθίων, Σαρωνικού, Τενέας, Άσσου-Λεχαίου και Σολυγείας) έχει πληθυσμιακή συνέπεια. Έχουμε ίδια κουλτούρα και συμπεριφορά. Αγαπάμε τη πόλη της Κορίνθου το ίδιο. Να τους καλωσορίσω και να τους πω ότι ο Δήμος Κορινθίων μπορεί να στηρίξει και να δώσει μια νέα προοπτική.
            Θα αγωνιστούμε βέβαια μέχρι την ψήφιση του Καλλικράτη στη Βουλή, ζητώντας από τους Βουλευτές σε μια ανοικτή συνεδρίαση με τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια των συνενούμενων Δήμων την τοποθέτησή τους σχετικά με την επέκταση ανατολικά των ορίων μέχρι τον Ισθμό.
            Το να δικαιώνεται στα λόγια η Κόρινθος δεν έχει σημασία.
Το άνοιγμα του Ισθμού το 1893 θεωρήθηκε το μεγαλύτερο έργο του 19ου αιώνα και έτσι χαρακτηρίζεται ως σήμερα. Κανείς δεν σκέφτηκε τους ιστορικούς χώρους (Ισθμό- Αρχαία Κόρινθο-Νεμέα)  και τον ρόλο τους.
            Σήμερα από τη διώρυγα μέχρι την Κόρινθο κατοικούν πολλοί άνθρωποι που δεν είναι ευχαριστημένοι από την αντιμετώπιση του γειτονικού Δήμου. Ποιος έχει δικαίωμα, να στερεί κάποιους, που είναι δημότες Κορίνθου, ν΄ ανήκουν σε γειτονικό Δήμο;
            Τις επόμενες ημέρες θα εντείνουμε την προσπάθειά μας για να τους πείσουμε για το δίκαιο αίτημά μας. Είδα σήμερα μια μεγάλη ανταπόκριση και παίρνουμε κουράγιο για να αγωνιστούμε.
            Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος από την παραίτηση του Νίκου Σταυρέλη. Είδα ένα άξιο συνεργάτη που πάλευε μέχρι αργά τη νύκτα για την επίλυση των θεμάτων του Δήμου. Προσπάθησε πέρα από τα καθήκοντα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου να βοηθήσει το Δήμο σε όλους τους τομείς. Κατάφερε να φτιάξει και αρχείο σ΄ αυτό το Δήμο, που μέχρι σήμερα ήταν σκορπισμένο. Έγινε προσπάθεια να μεταπειστεί , αλλά δεν έφερε αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο Νίκος Σταυρέλης. Πιστεύω ότι εκφράζει με τον καλλίτερο τρόπο τα συναισθήματα όλων μας.
Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και όλους εσάς για τον αγώνα που δώσατε. Ήταν ένας αγώνας ανιδιοτελής που στόχευε μόνο στο να καταφέρουμε το καλλίτερο δυνατόν για το Δήμο μας.
 
Λουζιώτης Παναγιώτης: Συμφωνώ και εγώ ότι το σχέδιο Καλλικράτης που θα διασφαλίσει ισόρροπη ανάπτυξη όλων των Δήμων του Νομού, δεν ευσταθεί.  Να ευχαριστήσω όλους τους Βουλευτές και τον Υπουργό του Νομού για τη συμβολή που είχαν. Δυστυχώς αποδείχθηκε ότι οι παρεμβάσεις που είχαν άλλοι , πέτυχαν.
            Πιστεύω ότι ο Καλλικράτης τους πολίτες τους ενδιαφέρει λιγότερο , μπροστά στη καθημερινή αντιμετώπιση των προβλημάτων. Σίγουρα μας ενδιαφέρει όλους ότι δεν δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης . Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν άλλα συμφέροντα. Συμφωνώ να γίνει συνέλευση με τον Υπουργό και τους Βουλευτές.
            Θεωρώ επίσης ότι έχει υποχρέωση ο Δήμος να ενημερώσει όλους τους Κορίνθιους με επιστολή μέσω των λογαριασμών της ΔΕΥΑΚ , για την ξεκάθαρη στάση των εμπλεκόμενων στο θέμα.
 
Γιώτης Κωνσταντίνος: Από μικρός έμαθα ότι υπάρχουν τρεις διώρυγες στο κόσμο Παναμά –Σουέζ και της Κορίνθου. 
            Το επιχείρημα ότι τα όρια μέχρι τη διώρυγα δεν έρχονται στο Δήμο γιατί δεν το προβλέπει ο Νόμος , είναι άκαιρο. Η Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να το ορίσει. 
            Θεωρώ ότι η Κυβέρνηση είναι της πατρίδας μας. Άκουσα χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό ΥΠΕΣ , ότι το πρόγραμμα Καλλικράτης συνιστά αναμφισβήτητα αναπτυξιακό εγχείρημα των τελευταίων 50 ετών.
            Αυτό το τελευταίο εγχείρημα να το χαρακτηρίσω προϊόν ραπτοκοπτικής που φιλοδοξεί σε προσωπικές σκοπιμότητες. Υπάρχουν ευθύνες που βαραίνουν τους τρεις κυβερνητικούς , γιατί δεν κατάλαβαν το δίκαιο αίτημα της ανάπτυξης, είτε δεν θέλησαν να γίνουν δυσάρεστοι , για να μην συγκρουσθούν.
            Αν θέλει ο Πρωθυπουργός να κάνει διοικητική μεταρρύθμιση ν΄ αλλάξει το ανοσιούργημα και να εφαρμόσει καινοτόμο πολιτική.
            Η πόλη μας σφαγιάζεται. Καλοδεχόμαστε και υποδεχόμαστε του Δήμους που έρχονται κοντά μας, αλλά σφαγιάζεται γιατί της αφαιρείται ζωτικός χώρος.
            Δεν είναι δυνατόν να δημιουργείται Δήμος που έχει γεωγραφική ασυνέχεια.
            Αν θέλουμε να έχουμε επικοινωνία πρέπει η περιοχή μέχρι τη διώρυγα του Ισθμού να έρθει στο Δήμο Κορινθίων. Ειδικότερα σφαγιαζόμαστε όταν δεν έχουμε την δυνατότητα εκτέλεσης έργων στην είσοδο της πόλης μας.
            Επιτρέψτε μου να κρίνω τα πράγματα με αισιοδοξία και ότι τίποτα δεν έχει κριθεί. Ας πρυτανεύσει η λογική που απορρίπτει τη μηχανορραφία . Δεν διαφωνώ και θεωρώ αναγκαίο να έρθουν ο Υπουργός και οι Βουλευτές και ν΄ ακούσουμε την θέση τους. Οι καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες είναι εφαλτήριο για να πάμε μακρύτερα. Χαμένες μάχες είναι αυτές που δεν τις δίνουμε . Ζητώ διεκδίκηση και θα είμαι μπροστά για την ανάδειξη του δικαίου της πόλης μας.
 
Κασίμης Χαράλαμπος: Νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση αναδεικνύει την παθογένεια του συστήματος. Πιστεύω ότι και οι δικές μας ενέργειες ήταν λάθος, γιατί δεν δώσαμε το λόγο στις κοινωνικές τάξεις. Υπάρχουν ακόμα περιθώρια διεκδίκησης του αιτήματός μας και αισιοδοξώ να τα καταφέρουμε πείθοντας τον Υπουργό και τους Βουλευτές μας, για το σημαντικό ρόλο που θα παίξει στην ανάπτυξη του Δήμου μας, η επέκταση ανατολικά των ορίων, μέχρι τη διώρυγα του Ισθμού.
 
Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο εκπρόσωποι φορέων αλλά και πολλοί συμπολίτες μας, που θεωρούν τη διώρυγα του Ισθμού το φυσικό όριο του Δήμου Κορινθίων , αφού έτσι γνωρίζουν από τους παππούδες τους (δηλ. παλαιό ιστορικό γεγονός) και θα συμπαρασταθούν στο Δήμο για τη δικαίωση του αιτήματος. 
 
Στο σημείο αυτό το Δ.Σ. ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη συζήτηση που διεξήχθηκε μέσα σε πολιτισμένο κλίμα .
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τα παραπάνω εκτεθέντα
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Έχοντας και την έγκριση της Λαϊκής Συνέλευσης των φορέων και κατοίκων
 
Την έκδοση ψηφίσματος προς την Κυβέρνηση με το παρακάτω περιεχόμενο:
                       
·        Θεωρεί χαμένη ευκαιρία   για την τοπική αυτοδιοίκηση και  τις τοπικές κοινωνίες της Κορίνθου και του Λουτρακίου από καθαρά αναπτυξιακής πλευράς, την μη υιοθέτηση εκ μέρους της Κυβέρνησης της πρότασης της μελέτης του ΙΤΑ για συνένωση του Δήμου Κορινθίων με τους δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας και Αγ. Θεοδώρων, πέραν των   δήμων που προτείνονται ήδη για ενσωμάτωση (Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας).
 
·        Μετά από αυτή την εξέλιξη ζητά από τον Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου, την Κυβέρνηση, τον Κορίνθιο Υπουργό κ. Πάνο Μπεγλίτη, τους Κορίνθιους βουλευτές κα Κατερίνα Φαρμάκη, κ.Άγγελο Μανωλάκη και κ. Κώστα Κόλλια να ενταχθεί στο σχέδιο νόμου ως ανατολικό όριο του Δήμου Κορινθίων η Διώρυγα Κορίνθου για λόγους ιστορικούς, γεωγραφικούς και αναπτυξιακούς. Πρόκειται για ένα αίτημα που οι πάντες έχουν αποδεχτεί ότι είναι δίκαιο και απομένει να το στηρίξουν και προωθήσουν για λύση μέσω του σχεδίου νόμου. Οποιαδήποτε άλλη δικαιολογία θα αποτελεί προφάσεις εν αμαρτίαις .
 
·         Να κληθούν ο Κορίνθιος Υπουργός κ. Πάνος Μπεγλίτης και οι Κορίνθιοι βουλευτές κα Κατερίνα Φαρμάκη, κ. Άγγελος Μανωλάκης και κ. Κώστας Κόλλιας να παρασταθούν σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Θέατρο, με την παρουσία των 4 Δημάρχων και Δημοτικών Συμβουλίων του νέου Διευρυμένου Δήμου Κορινθίων (Άσσου-Λεχαίου, Τενέας, Σαρωνικού και Σολυγείας) να εκφράσουν δημόσια τις απόψεις τους για το αίτημα του Δήμου μας.
 
·        Να γίνουν κινητοποιήσεις, αμέσως μετά την πιο πάνω κοινή συνεδρίαση, την μορφή των οποίων θα αποφασίσει η διαπαραταξιακή επιτροπή.
  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   7 / 131 / 2010.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ         ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 4 -5-2010
Ο Προεδρεύων
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ