Διαμαρτυρία για την άδικη αντιμετώπιση του Δήμου Κορινθίων στα πλαίσια του σχεδίου νόμου Καλ..

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 132
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 8/07-05-2010)
 
ΘΕΜΑ Μοναδικό : «Διαμαρτυρία για την άδικη αντιμετώπιση του Δήμου Κορινθίων στα
                                  πλαίσια   του σχεδίου νόμου ΄΄Καλλικράτης΄΄»
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου την 7η Μαίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 10.665/03.05.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100  του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) κι έλειπαν έξι (6) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, οι οποίοι ήταν παρόντες, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Δημήτριος Φλεβάρης, 9) Δημήτριος Τζαναβάρας 10) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,15) Κασίμης Χαράλαμπος, 16) Γρηγόριος Καρπούζης, 17) Λιάπης Χρήστος, 18) Παναγιώτης Λούμπας, 19) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 20) Παναγιώτης Λουζιώτης, 21) Γιώτης Κων/νος.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, 2) Παύλος Παππάς, 3) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 4)Γεώργιος Κουκουλίδης, 5) Φώτης Τζαναβάρας και 6) Ιωάννης Βορτελίνος
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται οι Δήμαρχοι μετά των δημοτικών και τοπικών συμβούλων  των σημερινών Δήμων που συνενώνονται μαζί μας: 1) Χαράλαμπος Καμπούρης- Άσσου-Λεχαίου, 2) Σωκράτης Τόγιας- Σαρωνικού, 3) Χρήστος Χασικίδης- Τενέας και 4) Αθανάσιος Τούσουλης- Σολυγείας, οι οποίοι προσκλήθηκαν να παρίστανται, πρώην Δήμαρχοι, εκπρόσωποι τοπικών φορέων  και πολίτες.
 
Ο Προεδρεύων ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης, που συνίσταται στην ολιγοήμερη διαβούλευση του σχεδίου Νόμου «Καλλικράτη» πριν την ψήφισή του.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος της συνεδρίασης και δέχθηκε να συζητήσει και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
Απόφαση: 132  Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ενημέρωσε ότι σε
                            προηγούμενη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πραγματοποίηση της σημερινής ειδικής συνεδρίασης με την παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη Μπεγλίτη , των Βουλευτών Άγγελου Μανωλάκη, Αικατερίνης Φαρμάκης και Κων/νου Κόλλια καθώς και των 4 Δημάρχων μετά των δημοτικών και τοπικών συμβούλων των Δήμων που θα συνενωθούμε, σύμφωνα με το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία του κόσμου περίμενε τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ σαν εφαλτήριο για μια καινούργια πορεία της Χώρας, αλλά και για να διορθώσει τις αδικίες που είχαν γίνει με τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ. Αντ΄ αυτού πολύ φοβάμαι ότι μετά τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ θα χρειαστεί ο ΙΚΤΙΝΟΣ, για να διορθώσει τα ατοπήματα του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Τι ζητάει η Κόρινθος; Προσέξτε το οξύμωρο. Τον Ισθμό της Κορίνθου. Κάτι το αυτονόητο. Το οποίο όμως για τους συντάκτες του νομοσχεδίου δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Η Κόρινθος έχει κάθε λόγο να αισθάνεται αδικημένη. Οι Κορίνθιοι έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται ριγμένοι. Η Κόρινθος σ΄ αυτήν τη δύσκολη στιγμή μετράει τους φίλους της. Θέλω να πιστεύω ότι απόψε σ΄αυτήν την αίθουσα η Κόρινθος έχει μόνο φίλους.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων έδωσε το λόγο στο κ. Δήμαρχο , ο οποίος αφού καλωσόρισε τους προσκεκλημένους Δημάρχους μετά των δημοτικών και τοπικών συμβούλων των 4 Δήμων που συνενώνονται με το Δήμο μας, σύμφωνα με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, τόνισε ότι το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται για ένα κύριο θέμα. Η μεγάλη αδικία που πάει να γίνει για άλλη μια φορά στο Δήμο Κορινθίων με το χωροταξικό σχεδιασμό του νομοσχεδίου. Να πω εδώ ότι με δική μου ευθύνη έγινε η συνεννόηση με τους Βουλευτές για απόψε , αλλά λόγω των έκτακτων μέτρων, έπρεπε να ήταν στη Βουλή για την ψηφοφορία. Ανάφερε ότι η Κόρινθος στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ πρότεινε το σενάριο 1 του ΙΤΑ (συνένωση Δήμων Κορινθίων- Λουτρακίου –Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων- Σαρωνικού-Σολυγείας και Άσσου-Λεχαίου). Από τη στιγμή που κάποιοι άλλοι σχεδίασαν αυτή τη χωροταξία , δεν ήθελαν να υπάρξει αυτός ο πανίσχυρος νέος Δήμος με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και πήγαμε σε αυτό το σχήμα που όλοι γνωρίζετε. Εμείς και με αυτό το σχήμα θα παλέψουμε και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ο Δήμος Κορινθίων αυτή τη στιγμή με ευθύνη όχι μόνο δική μας αλλά και των προηγούμενων δημοτικών αρχών είναι ένας ισχυρός δήμος, νοικοκυρεμένος , με τεχνικές υπηρεσίες, με πιστοποιήσεις, με νομικά πρόσωπα που κάνουν πολύ καλά την δουλειά τους και στον πολιτισμό και στις κοινωνικές δράσεις. Ένας Δήμος που μπορεί να ηγηθεί στα πλαίσια του νέου δήμου της ανάπτυξης σε όλη την ανατολική Κορινθία. Δεν μπορεί όμως η ανάπτυξη να σταματά έξω από το τελευταίο σπίτι της Κορίνθου και η περιοχή που σήμερα είναι ευθύνη του γειτονικού δήμου, η γέφυρα στη περιοχή της Ποσειδωνίας μέχρι την παλιά γέφυρα του Ισθμού , αυτή που λειτουργούσε μέχρι και πριν λίγα χρόνια , να είναι μια περιοχή πλήρους εκμετάλλευσης. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Η Κόρινθος πρέπει να έρθει στα φυσικά της όρια. Στον Ισθμό της Κορίνθου. Με την ευκαιρία υπάρχει ένας χάρτης του έτους 1891, όπου φαίνονται καθαρά τα όρια της Κορίνθου. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να αποκατασταθεί η αδικία . Ελπίζω αυτοί που θ΄ ακούσουν να παρέμβουν για να λήξει η αδικία και να ξημερώσει μια νέα μέρα. Προτείνω, εκτός των άλλων αγώνων μας, την ημέρα της συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή , να είμαστε εκεί.
 
Χρήστος Χασικίδης- Δήμαρχος Τενέας: ο οποίος αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση είπε ότι εμείς ως Δήμος Τενέας εξ αρχής και ομοφώνως είχαμε πει ναι στην διοικητική μεταρρύθμιση γιατί πιστεύαμε σε αυτήν, γιατί πιστεύουμε πως είναι μια βαθιά πολιτική μεταρρύθμιση που αφορά στην συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους και μπορεί να γίνει όχημα ανάπτυξης και της μετοχικής δημοκρατίας. Είχαμε ομόφωνα πει ναι στη συνένωση με την Κόρινθο, γιατί πιστεύουμε ότι θα υπάρξει προοπτική ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Ο νέος Δήμος πρέπει να είναι δυνατός και ισχυρός. Σε ότι αφορά τον χωροταξικό σχεδιασμό, αυτός μπορεί να γίνει με αυτοδιοικητικά κριτήρια. Θεωρούμε ότι δίκαια πρέπει να επεκταθούν τα όρια του Δήμου Κορινθίων ανατολικά , μέχρι τον Ισθμό.
 
Χαράλαμπος Καμπούρης –Δήμαρχος Άσσου-Λεχαίου: Είμαστε σήμερα εδώσυγκεντρωμένοι για να συμπαρασταθούμε στο δίκαιο αίτημα της Κορίνθου, για επέκταση μέχρι τον Ισθμό. Η δική μου άποψη είναι ότι οι Δήμοι χωροταξικά στο Νομό μας έπρεπε να ήταν τρεις, αλλά στο Νομό μας δόθηκε αυτό που ζητήθηκε. Κανένας δεν έδωσε σημασία αν αυτοί οι Δήμοι θα είναι βιώσιμοι και αναπτυξιακοί. Είναι ευκαιρία να στείλουμε το μήνυμά μας, να επανεξεταστεί το χωροταξικό για το Δήμο Κορινθίων , αλλά και για το Νομό μας γενικότερα. Όπως δίκαια η Ελλάδα ζητά τα ελγίνεια μάρμαρα, εμείς ζητάμε για φυσικούς και ιστορικούς λόγους τον Ισθμό της Κορίνθου.
 
Σωκράτης Τόγιας-Δήμαρχος Σαρωνικού: Δεν γνωρίζω αν πραγματικά θα στηριχτεί όπως πρέπει η νέα αυτή προσπάθεια από την Κυβέρνηση. Ένα πράγμα γνωρίζω, ότι εδώ συντελείται μια αδικία εις βάρος του νέου δήμου και ακόμα γνωρίζω ότι αυτός ο Δήμος όπως και νάναι τα πράγματα θα είναι από τους ισχυρότερους δήμους της Κορινθίας, θα είναι λοιπόν και για το συμφέρον του νέου δήμου και των δημοτών που βρίσκονται στο επίμαχο σημείο για την ανάπτυξή τους, για την πρόοδό τους, τα φυσικά όρια του νέου δήμου να είναι στην Διώρυγα της Κορίνθου.
 
Αθανάσιος Τούσουλης –Δήμαρχος Σολυγείας:  Ψηφίσαμε λοιπόν και εμείς ναι στον Καλλικράτη. Ψήφισα όχι στο χωροταξικό των δήμων των έξι, ψήφισα ναι στα όρια του νέου διευρυμένου δήμου καθ΄ όλον το μήκος της Διώρυγος.
 
Παναγιώτης Λουζιώτης: Νομίζω ότι σήμερα πρέπει ν΄ αποφασίσουμε κινητοποιήσεις. Προτείνω να κλείσουμε για μια (1) μέρα τον Ισθμό και το Δημαρχείο.    Επίσης να κλεισθεί άμεσα ραντεβού με τον κ. Μπεγλίτη. Ανάρτηση πανώ στο Δημαρχείο για να ευχαριστήσουμε αυτούς που στάθηκαν στο πλευρό της Κορίνθου.
 
Κων/νος Γιώτης:  Όταν ξεκινήσαμε να διεκδικούμε μιλάγαμε για συνένωση με το Λουτράκι. Όχι για λόγους επεκτατισμού, αλλά γιατί πιστεύαμε στην δημιουργία ενός μεγάλου δήμου. Ζητώ να επαναφέρουμε την πρώτη πρόταση του ΙΤΑ, Να μείνουμε σταθεροί στην αρχική μας άποψη. Ζητήσαμε να είναι εδώ οι βουλευτές για να κάνουμε γνήσιο διάλογο, λυπάμαι. Ακούγεται ότι δεν μπορούμε να θέσουμε θέμα ορίων . Αυτό το επιχείρημα είναι ψευδές. Πιστεύω ότι η μάχη που δίνουμε δεν είναι χαμένη. Πρέπει να συνεχιστεί . Η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί. Ο χρόνος στη πολιτική και στην ανάπτυξη είναι πολύτιμος.
 
Χαράλαμπος Κασίμης:  Η Κόρινθος δικαιούται τα όρια του Ισθμού. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα και έτσι όπως έχει εξελιχτεί η διαδικασία του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, φτάσαμε να μιλάμε για πελατειακές σχέσεις. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Είναι λοιπόν απαραίτητη η διεύρυνση των ορίων μέχρι τον Ισθμό, για την αποκατάσταση της ιστορικής αδικίας.
 
Εν συνεχεία μίλησαν οι  πρώην Δήμαρχοι, Δημοτικοί – Τοπικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες , οι οποίοι δήλωσαν ότι συμπαρίστανται στο αυτονόητο αίτημα του Δήμου Κορινθίων και θα είναι ενεργοί στις οποιεσδήποτε κινητοποιήσεις.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν των ανωτέρω
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Zητά από την Κυβέρνηση να ενταχθεί στο νομοσχέδιο του Καλλικράτη, ο νέος Δήμος Κορινθίων να έχει ως ανατολικό όριο, σε σχέση με τον όμορο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας, την Διώρυγα ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Να κινητοποιηθούν όλες οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις του τόπου για την υποστήριξη αυτού του δίκαιου ιστορικού και γεωγραφικού αιτήματος του Δήμου, σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις των μέτρων που θα προτείνει η διαπαραταξιακή επιτροπή (ανάρτηση πανώ, κλείσιμο Δημαρχείου, κλείσιμο αυτοκινητόδρομου στον Ισθμό Κορίνθου κλπ.)
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8 / 132 / 2010
 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                     Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ     ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 10-5-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
Ο Προεδρεύων Αντ/δρος
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ