Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων με θέμα ΄΄Πρωϊνό: το μυστικό μου όπλο΄΄ στα πλαίσια του…

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 179
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 10/11-6-2010)
 
ΘΕΜΑ 24ο :  «Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων με θέμα ΄΄Πρωϊνό: το μυστικό μου όπλο΄΄ στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας»
        
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11η Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 13.809/04.06.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρεις (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Νικόλαος Σταυρέλης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Σταύρος Κεφάλας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Γρηγόριος Καρπούζης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης,23) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 24) Γεώργιος Κουκουλίδης.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 2) Φώτης Τζαναβάρας, 3) Κων/νος ) Γιώτης.
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Ιωάννης Βορτελίνος ,3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Παναγιώτης Λούμπας, 5) Γρηγόρης Καρπούζης, 6) Χρήστος Λιάπης και 7) Χρήστος Μελέτης
 
Απόφαση: 179 Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας
                            διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Δημάρχου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«O Δήμος Κορινθίων με την υπ’ αριθμ. 15/327/15.09.2009  απόφαση Δ.Σ. είχε εγκρίνει την συμμετοχή μας στο πρόγραμμα πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας. Στα πλαίσια του μακροχρόνιου αυτού προγράμματος ανά έξι μήνες οριοθετείται μια νέα θεματική ενότητα μια «βήμα προς βήμα» μαθητεία της διατροφικής ισορροπίας της διατροφικής ισορροπίας με συνεχείς και επικεντρωμένες ενέργειες με πολύ μικρά παιδιά ώστε να ευνοηθεί μια εποικοδομητική συνέχεια.
Το εξάμηνο που διανύουμε έχει ως θεματική ενότητα «Πρωινό: το μυστικό μας όπλο» και μέσα από εκδηλώσεις και δράσεις που συμμετέχουν τα ίδια τα παιδιά θα προσπαθήσουμε να τα μυήσουμε σε έναν υγιεινό τρόπο διατροφής που να περιέχει πάντα ένα ολοκληρωμένο πρωινό.
Πιλοτικά οι δράσεις θα ξεκινήσουν από την εκπαίδευση των παιδιών των παιδικών σταθμών του Δήμου μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα αφορά την θεματική ενότητα «Πρωινό: το μυστικό μας όπλο». Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σύντομη ομιλία από τον εθελοντή ιατρό ή διατροφολόγο της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής της Παιδειατροφής του Δήμου μας, την συμμετοχή των παιδιών με την δημιουργία από τα ίδια τα παιδιά ενός δίσκου υγιεινού πρωινού και την συμμετοχή τους σε ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό θεατρικό δρώμενο που θα παρουσιαστεί από ηθοποιό.
Το πρόγραμμα για το επόμενο εξάμηνο θα επεκταθεί και σε όλα τα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία του Δήμου μας.
Για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στις 18,21,24 και 25 Ιουνίου στους χώρους του 3ου, 2ου, 4ου και 1ου αντίστοιχα παιδικού σταθμού θα χρειαστούν δαπάνες έως του ποσού των 3.500,00€ που θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010.
Πιο συγκεκριμένα θα χρειαστούν:
Α) Ενημερωτικά Φυλλάδια που θα αφορούν το θέμα «Πρωινό: το μυστικό μας όπλο».
Β) Δημιουργία μπουφέ πρωινού με υλικά για τη δημιουργία ενός πλήρους πρωινού (φρούτα, δημητριακά, γάλα, μέλι , ψωμί, τυρί, μαρμελάδα, βούτυρο, ζελέ –γλυκά, χυμοί, κρουασάν, κρέμα καραμαλέ καθώς και πλαστικοί δίσκοι, πιάτα, ποτήρια, κουτάλια, πιρούνια, μπολ, μαχαίρια και χαρτοπετσέτες) 
 
Γ) Φωτογράφηση και ανατύπωση φωτογραφιών από τις εκδηλώσεις
Δ) Αμοιβή ηθοποιού για την παρουσίαση διαδραστικών  θεατρικών δρώμενων
 
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων σχετικά με το θέμα «Πρωινό: το μυστικό μας όπλο», στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ by EPODE.»
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου , την ανάγκη ενημέρωσης και μύησης των μικρών παιδιών στη σωστή διατροφή , για τη πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 3.500 € για τη πραγματοποίηση σειρά εκδηλώσεων με θέμα «Πρωϊνό: το μυστικό μου όπλο» στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ by EPODE.
            Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 18-21-24 & 25/6/2010 στους χώρους του 3ου, 2ου , 4ου και 1ου παιδικού σταθμού.
            Με το παραπάνω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες για εκτύπωση φυλλαδίων με το εν λόγω θέμα, δημιουργία πρωϊνού μπουφέ με προμήθεια υλικών (φρούτα, δημητριακά, γάλα, μέλι , ψωμί, τυρί, μαρμελάδα, βούτυρο, ζελέ –γλυκά, χυμοί, κρουασάν, κρέμα καραμαλέ καθώς και πλαστικοί δίσκοι, πιάτα, ποτήρια, κουτάλια, πιρούνια, μπολ, μαχαίρια και χαρτοπετσέτες) φωτογράφηση και ανατύπωση φωτογραφιών από τις εκδηλώσεις και αμοιβή ηθοποιού , για την παρουσίαση διαδραστικών θεατρικών δρώμενων.
            Για τη κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στο προϋπολογισμό έτους 2010 με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
………………………………………………………………………………………………..
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 179 / 2010
 
     Ο    ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                         Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ            ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 2 – 7 – 2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄   αυτού
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

Leave a Comment