Ο Δήμος Κορινθίων εκσυγχρονίζεται στον τομέα Καθαριότητας

04/12/2009
Ο Δήμος Κορινθίων εκσυγχρονίζεται στον τομέα Καθαριότητας

                                                                                  

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                            Κόρινθος 04-12-2009 
 

                                                                                                                                            Προς: ΜΜΕ

                                                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός, ο Δήμος εκσυγχρονίζεται με τη προμήθεια ενός νέου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σαρώθρου (σκούπας), αυξάνοντας έτσι το στόλο του. Αυτό προσετέθη στο ήδη προ μηνός παραληφθέντος οχήματος, μικρότερου μεγέθους, κατάλληλου για χώρους όπως οι πλατείες και οι νησίδες.
Το νέο όχημα, που είναι χωρητικότητας 6,5κυβικών, προμηθεύτηκε η υπηρεσία μας κατόπιν διαγωνισμού, κόστισε 172.000€ χωρίς όμως να αυξηθούν τα τέλη καθαριότητας. Επιπλέον, ο Δήμαρχος ανήγγειλε ότι ο εξοπλισμός του στόλου των οχημάτων καθαριότητας θα συνεχιστεί με νέας τεχνολογίας σαρώθρων.


Ο εκσυγχρονισμός του ανωτέρω στόλου καθαριότητος ουσιαστικά συμφέρει το Δήμο γιατί το κόστος συντήρησης των παλαιοτέρων οχημάτων παραμένει ασύμφορος γεγονός που υποχρεώνει τη Δημοτική Αρχή να λάβει αποφάσεις οικονομικότερης λειτουργίας της. Άρα, νέα οχήματα σημαίνει χαμηλότερο κόστος συντήρησης, με συνέπεια να έχουμε πιο εύρυθμη λειτουργία του τομέα καθαριότητας, με τελικό αποδέκτη, να παραμένει πάντα ο πολίτης. Ήδη, οι δημότες μας, όλος ο κόσμος, έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια που κάνει η Δημοτική Αρχή για μια πόλη καθαρότερη , αυξάνοντας την ανακύκλωση των απορριμμάτων σε 300 τόνους. Αυτή η ποσότητα πιστεύουμε ότι θα αυξηθεί έως το τέλος του επόμενου χρόνου , αφενός γιατί το δυναμικό του Δήμου θα στελεχωθεί με πιο εξειδικευμένο προσωπικό και αφετέρου , θα έχουμε στην διάθεση μας περισσότερα απορριμματοφόρα , με φυσικό επακόλουθο, την αύξηση της ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών προς όφελος των ήδη ευαισθητοποιημένων (στον τομέα αυτό) συνδημοτών μας.
 

         

                                                                                                                                      από το Γραφείο Τύπου

Leave a Comment