Δελτίο Τύπου για τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14.12.2009

18/12/2009
Δελτίο Τύπου για τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14.12.2009

                                                                                  

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                            Κόρινθος 18-12-2009 
 

                                                                                                                                            Προς: ΜΜΕ

                                                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009 με βασικότερα θέματα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση του τεχνικού προγράμματος για το 2010 και τη συζήτηση για διάφορα θέματα της ΔΕΥΑΚ.
Οι κυριότερες αποφάσεις που λήφθηκαν ήσαν:

· ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για τα έργα που πρόκειται να εκτελεστούν το 2010.Τα κυριότερα έργα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αυτό ήσαν:
-Οδοποιία Κορίνθου 700.000
-Οδοποιία Τοπικών διαμερισμάτων 1.000.000
-Ανάπλαση-διαμόρφωση πλατείας παιδικής χαράς ΒΑΡΧΑΡΤ 350.000
-Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτρ/σμός δημοτικών οδών 2.700.000
-Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά 1.100.000
-Ανάπλαση δασυλλίου Ξενία Αρχαίας Κορίνθου 150.000
-Ανάπλαση πλατειών Εξαμιλίων 90.000
-Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας ΟΤ 214 Αγιανιώτικα 400.000
-Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων 950.000
-Διανοίξεις οδών Μπαθαρίστρας 600.000
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταχθέντων έργων είναι ύψους 19.772.000 €, εκ των οποίων € 9.081.000 νέα έργα και € 10.690.000 συνεχιζόμενα έργα.
Σημειώνεται ότι η ορθή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου από τη Δημοτική Αρχή συνετέλεσε ώστε η αύξηση έναντι του προγράμματος 2009 να είναι της τάξεως πλέον του 20% επί του συνολικού προϋ/σμού των έργων.
Το εγκριθέν τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα σε όλες τις γειτονιές και τα τοπικά διαμερίσματα, ενώ ο τρόπος εκτέλεσης είναι στο σύνολό τους με δημοπρατήσεις.
Το τεχνικό πρόγραμμα εγκρίθηκε από το σύνολο της πλειοψηφίας, ενώ αντίθετα το σύνολο της μειοψηφίας καταψήφισε τα έργα του προγράμματος.
Η μείζων μειοψηφία δεν κατέθεσε πρόταση έργων, ενώ η ελάσσων μειοψηφία κατέθεσε προτάσεις οι οποίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούσαν μελέτες και μάλιστα για θέματα που δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος (λιμάνι, αρχαιολογικοί χώροι, δάση, κλπ)

· ΔΕΥΑΚ
Έγινε ευρεία συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Η ρύθμιση αυτή αφορά τόσο τις παλιές οφειλές (πριν την 31/12/1997) Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑΚ).Μεταξύ των θεμάτων που αναπτύχθηκαν ήταν και τα αιτήματα των εργαζομένων της, οι οποίοι παραστάθηκαν στη συνεδρίαση και ανέπτυξαν τις απόψεις τους.
Η Δημοτική Αρχή ανέπτυξε τις πάγιες θέσεις της ότι η επιχείρηση είναι κοινωφελούς χαρακτήρα, προτεραιότητα έχει ο δημότης και έχει επιτελέσει σημαντικό έργο χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση την τριετία αυτή, παρά το γεγονός ότι δαπανήθηκαν σημαντικά χρήματα για την υδροδότηση της Κορίνθου από τη Στυμφαλία και εκτελούνται αρκετά έργα αποχέτευσης στην Μπαθαρίστρα και την Αρχαία Κόρινθο.
Για το έργο της ΔΕΥΑΚ ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι έχει συμβάλει το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων της επιχείρησης.
Όσον αφορά τα αιτήματά τους ανέφερε ότι συμφωνεί σχεδόν σε όλα όσα επικαλούνται, για τα οποία έχουν δρομολογηθεί λύσεις, αλλά δεν θα υποκύψει σε παράλογα αιτήματα. Για τη λύση τόνισε ότι απαιτείται και η συνδρομή των ίδιων των εργαζομένων σε μερικά εξ αυτών.

· ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
Εγκρίθηκε η έκδοση κανονιστικής διάταξης για τους όρους χρήσης και λειτουργίας των Πεζόδρομων του Εμπορικού Κέντρου.Σύμφωνα με αυτές:
-Η είσοδος των αυτοκινήτων τροφοδοσίας των καταστημάτων θα επιτρέπεται τις ώρες 5,30-9,30 π.μ. και 15.00-17.00 μ.μ.
-Ο αποκλεισμός των εισόδων στους πεζόδορομους θα γίνεται με αλυσίδα
-Θα επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σ πλάτος 3 μέτρων από την οικοδομική γραμμή και μήκος όσο η πρόσοψη του καταστήματος.
-Θα απαγορεύεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων προς πώληση
-Η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται συγκεκριμένες ώρες.

· ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΝΤΑΡΕ
Αποφασίστηκε η συνδρομή του Δήμου με συνεργεία προς τη Πολεοδομία για την κατεδάφιση των ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτισμάτων στην παραλία ΚΑΝΤΑΡΕ
Έτσι θα ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα φορέων, πολιτών και ΜΜΕ για την παρέμβαση του Δήμου στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία πλέον θα λάβει νέα όψη στην ευαίσθητη αυτή περιοχή της δυτικής εισόδου της πόλης της Κορίνθου,

· ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ποσόν 190.000 € κατανεμήθηκε σε όλα τα σχολεία του Δήμου Κορινθίων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους.

· ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΡΩΝ
Εγκρίθηκε η ενίσχυση απόρων δημοτών για τις εορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους με συνολικό ποσό 15.000 €. Η ενίσχυση αυτή αφορά την παροχή ειδών διατροφής, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην ελάχιστη ανακούφιση των απόρων οικογενειών του Δήμου μας, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής τα Δημοτικής Αρχής.

 

         

                                                                                                                                      από το Γραφείο Τύπου