Δελτίο Τύπου για τη Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 28/12/2009

29/12/2009
Δελτίο Τύπου για τη Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 28/12/2009

                                                                                  

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                            Κόρινθος 29-12-2009 
 

                                                                                                                                            Προς: ΜΜΕ

                                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ για το 2010 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 28 Δεκεμβρίου 2009.
Το συνολικό ύψος ανέρχεται σε € 51.978.100 αυξημένο κατά 12% σε σχέση με το 2009.
Από πλευράς Δημοτικής Αρχής, η οποία και ψήφισε τον προϋπολογισμό στο σύνολό της , αναπτύχθηκαν οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη της Κορίνθου και των τοπικών διαμερισμάτων. Ιδιαίτερα τονίστηκε:
· Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ πολιτική για τους δημότες, με την μηδενική αύξηση των δημοτικών τελών, με τη μείωση των τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με τη σημαντική χρηματοδότηση των επτά (7) ΚΑΠΗ στην Κόρινθο και τα τέσσερα διαμερίσματα, τη λειτουργία της Δημοτικής τράπεζας Αίματος, τη γενναία χρηματοδότηση από δημοτικούς πόρους των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, τη σημαντική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών αλλά και την εκτέλεση σημαντικών έργων ανακαίνισης και επισκευών όλων των σχολείων του Δήμου.
· Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ πολιτική με προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε νέα σχολεία του Δήμου, αξιοποίηση των νερών του βιολογικού καθαρισμού για την άρδευση των καλλιεργειών σε Κόρινθο, Εξαμίλια, Ξυλοκέριζα και Αρχ. Κόρινθο, ανανέωση του στόλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας με σύγχρονα μηχανήματα, εντατικοποίηση και ενημέρωση για την βελτιστοποίηση της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, προμήθεια και φύτευση πλέον των 2.500 δένδρων σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, ανάπλαση του χειμάρρου Ξηριά.
· Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ πολιτική με τα μεγάλα έργα των ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΩΝ, την ανάπτυξη και αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου στον Αγ. Νικόλαο, την κατασκευή Ποδηλατόδρομων , τη δημιουργία νέου νεκροταφειακού χώρου, την εφαρμογή του σχεδίου πόλης Μπαθαρίστρας κλπ
Τέλος τονίστηκε η καλή οικονομική κατάσταση του Δήμου, εκφράζοντας τις ευχαριστίες και προς την Οικονομική Υπηρεσία για τη σημαντική συμβολή στην εν γένει ικανοποιητική εικόνα και στην απορρόφηση των επιχορηγήσεων , τόσο από πόρους του Δήμου, όσο και από τα προγράμματα ΘΗΣΕΑΣ, Κοινωνία της Πληροφορίας, ΣΑΤΑ κλπ.

                                                                                                                                                       Από το Γραφείο Τύπου