Δελτίο Τύπου

23/03/2010
Δελτίο Τύπου

                                                                                                                                                                     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

                                                                                                                                                                 

 

 


                                                                                                                             Κόρινθος 23-03-2010 
 

                                                                                                                      

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 Σας κοινοποιούμε το με αριθμ. πρωτ. 21/20-3-2008 έγγραφο του Συνδέσμου, με το οποίο εστάλει η μελέτη διερεύνησης καταλληλότητας χώρων για τη δημιουργία ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων διαχειριστικής ενότητας ανατολικής Κορινθίας στη Δ/νση Περιβάλλοντος Χωρ/ξιας – Περιφέρειας Πελοποννήσου, προς έγκριση.
Tο εν λόγω έγγραφο έλαβε το αριθμ. πρωτ. 1636/27-3-2008 της Δ/σνης Περιβάλλοντος Χωροταξίας -Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Λυπούμαστε για τις άδικες επιθέσεις που δέχεται ο Σύνδεσμος τις τελευταίες ημέρες και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος του Συνδέσμου και Δήμαρχος Κορινθίων. Τέτοιες ενέργειες είναι ανεύθυνες και δεν συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων.


Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Δήμων Ν. Κορινθίων


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετ.εγγραφο: αριθμ.πρωτ. 21/20-03-2008

Leave a Comment