Δελτίο Τύπου

26/03/2010
Δελτίο Τύπου

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                                                                                                                                                                

                                                                                                                              Κόρινθος 26-03-2010 
 

                                                                                                                                         

                                                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Μέσα στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και δεδομένου ότι η ανακύκλωση αγκαλιάζεται όλο και περισσότερο από τους συνδημότες μας, η Δημοτική Αρχή, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, έχοντας προμηθευτεί ειδικούς κάδους οικιακής κομποστοποίησης, με τους οποίους όμως θα αυξηθεί ο αριθμός τους στο άμεσο μέλλον.
 


Επιπλέον, ο Δήμαρχος, έχοντας πάντα ως στόχο τη συνεργασία με τους συμπολίτες μας και ιδίως με τους νέους, προώθησε με τη βοήθεια τους, τη συναρμολόγηση των κάδων. Οι νέοι αυτοί, μαθητές και μαθήτριες του β’ Λυκείου Κορίνθου, με αυξημένο το αίσθημα της περιβαντολλογικής ευαισθησίας, έγιναν οι καλύτεροι πρεσβευτές της ανακύκλωσης.
Έτσι, εντός των προσεχών ημερών, θα διανεμηθούν σε ευαισθητοποιημένους συνδημότες μας οι συγκεκριμένοι κάδοι, μετά από αίτηση τους στο τομέα καθαριότητας, ο οποίος θα έχει τον έλεγχο της πορείας του εγχειρήματος της οικιακής κομποστοποίησης.
Επίσης, μετά από προσπάθειες και με τη συνέπεια που διακρίνει τη Δημοτική Αρχή, Δήμος μας, είναι ο πρώτος στο Νομό Κορινθίας και συγκαταλέγεται στους πρώτους σε όλη την Ελλάδα, που ξεκινάει σε πιλοτικό επίπεδο και θέτει σε εφαρμογή, το όλο εγχείρημα.
Θεωρείται επίσης δεδομένο, ότι, και αυτή η πρωτοβουλία θα έχει απόλυτη επιτυχία, με αποτέλεσμα, να θέσει με τη σειρά της σε πλήρη λειτουργία το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα, το οποίο, συμπίπτει και με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για την εν γένει προστασία του περιβάλλοντος.
Στα άμεσα σχέδια, βρίσκεται μια νέα διαφημιστική εκστρατεία για την ανακύκλωση και την οικιακή κομποστοποίηση, η οποία, όμως για να έχει καθολική επιτυχία χρειάζεται τη βοήθεια και τη συνδρομή όλων των συμπολιτών μας. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής, παραμένει πάντα η μείωση των αστικών και οικιακών απορριμμάτων με ταυτόχρονη αύξηση της ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρίας ανακύκλωσης, ο Δήμος Κορινθίων, εξακολουθεί να είναι από τους ποιοτικότερους Δήμους στην ανακύκλωση, γεγονός που δείχνει η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τη διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος.
Με την ενεργή λοιπόν συμμετοχή όλων των συνδημοτών μας, το κέρδος δεν θα είναι μόνο η μείωση των αστικών απορριμμάτων αλλά και η αύξηση της οικολογικής συνείδησης για την ανακύκλωση, η οποία, θεωρείται το πρωταρχικό μέλημα για το πολιτισμό μας.


                                                                                                                            Από το γραφείο τύπου