Δελτίο Τύπου Συνεδρίασης του Δ.Σ. Δ.Κορινθίων

06/04/2010
Δελτίο Τύπου Συνεδρίασης του Δ.Σ. Δ.Κορινθίων

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                                                                                                                                                                

                                                                                                                              Κόρινθος 06-04-2010 
 

                                                                                                                                         

                                                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010. Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο και οι αποφάσεις που λήφθηκαν ήσαν οι εξής:
· Παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης του έργου Κατασκευής χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου της Αρχαίας Κορίνθου και του Σολομού μέχρι 15/7/2010. Οι εργασίες υποδομής για τα δύο αυτά σημαντικά αθλητικά έργα , προϋ/σμού 1.000.000 € από πόρους του Δήμου , είναι σε εξέλιξη και τα δύο γήπεδα θα παραδοθούν σε χρήση στα τοπικά σωματεία για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο.
· Εγκρίθηκε ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου Κατασκευής Πνευματικού Κέντρου στα Εξαμίλια, προϋ/σμού 1.000.000 € από πιστώσεις του προγράμματος “Θησέα”. Οι εργασίες είναι σε φάση αποπεράτωσης και το προσεχές δίμηνο θα παραδοθεί προς χρήση αυτό το πολύ σημαντικό έργο για τον πολιτισμό του τοπικού διαμερίσματος των Εξαμιλίων. Σημειώνεται ότι είναι το πρώτο κτίριο του Δήμου Κορινθίων που στην πρόσοψή του θα έχει κιονόκρανα ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ. Ήδη τις προσεχείς ημέρες αρχίζουν οι εργασίες ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου και ενιαιοποίησης με την υπάρχουσα πλατεία.
· Εγκρίθηκε το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου για τη μελέτη Σχεδιασμού αντιμετώπισης κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου. Στην απόφαση αυτή μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας.
· Εγκρίθηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Δήμου για την ευαισθητοποίηση – ενημέρωση της πόλης κατά των ναρκωτικών σε συνεργασία με το σύλλογο ΔΙΟΛΚΟΣ. Οι εκδηλώσεις θα είναι διάρκειας μίας εβδομάδας , προϋ/σμού 6.000 € και θα γίνουν το μήνα Απρίλιο.
· Ικανοποιήθηκε το αίτημα του Ομίλου Αντισφαίρισης Κορίνθου για συμμετοχή του Δήμου στους ετήσιους αγώνες ΟΡΕΝ ΠΑΥΛΕΙΑ. Ο Δήμος θα συμμετέχει με το ποσόν των € 2.000.
· Ικανοποιήθηκε το αίτημα της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτων Κορίνθου (ΑΛΑΚ) για συμμετοχή του Δήμου στο 14ο Ράλλυ Κορίνθου. Το ποσόν με το οποίο θα συμμετέχει ο Δήμος είναι 4.000 €.
 

                                                                                                                                          Από το Γραφείο Τύπου