Δωρεάν Internet

12/04/2010
Δωρεάν Internet

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                                                                                                                                                                

                                                                                                                              Κόρινθος 09-04-2010 
 

                                                                                                                                         

                                                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Αρχή, έχοντας πάντα ως στόχο τη ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, έθεσε σε λειτουργία τα ασύρματα δίκτυα για δωρεάν internet, με σκοπό την αναβάθμιση αλλά και την επέκταση τα επικοινωνίας μεταξύ των συνδημοτών μας.
 Τα δίκτυα αυτά, έχουν εγκατασταθεί σε περιοχές του Δήμου μας, όπως είναι ο Συνοικισμός, η πλατεία του Φλοίσβου, η πλατεία Παναγή Τσαλδάρη (περιβολάκια), ο πεζόδρομος της Εθνικής αντίστασης, η περιοχή του Α΄ Λυκείου, το Δ΄ Λύκειο στον Άγιο Γεώργιο και στο Δ΄ Δημοτικό Σχολείο του Συνοικισμού.
Με αυτό τον τρόπο, η Δημοτική Αρχή, διευρύνει την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών σε ευρύτερη κοινωνικά κλίμακα και αποδεικνύει έμπρακτα ότι, τα “αντανακλαστικά” της σε καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις, είναι άμεσα και αποτελεσματικά. Έτσι συμβάλει με τις πρωτοβουλίες της όχι μόνο στην επικοινωνία αλλά και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας.