Δελτίο Τύπου

16/04/2010
Δελτίο Τύπου

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                                                                                                                                                                

                                                                                                                              Κόρινθος 16-04-2010

 

 

                                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας προωθούμε την από 16-04-2010 απάντηση του Δημάρχου Κορινθίων στην καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ.


Σε απάντηση της από 23/03/2010 καταγγελία σας κατά της Δημοτικής μας Αρχής , σας γνωρίζουμε τα εξής:
Καταρχήν θα βλέπαμε λογικό να στηρίξει ο Σύλλογος θέματα που αφορούν εργαζόμενους του Δήμου μας αλλά η συγκεκριμένη καταγγελία σας έχει ξεφύγει πλήρως από τα συνδικαλιστικά πλαίσια και υπεισέρχεται με βαρύτατους χαρακτηρισμούς και εκφράσεις κατά της Δημοτικής μας Αρχής. Δεν μπορούμε να δώσουμε καμία άλλη εξήγηση για τον συντάκτη και τους υπογράφοντες στο έγγραφο αυτό , παρά μόνον ότι συνετάγη ακριβώς για πολιτικές σκοπιμότητες. Άλλωστε οι εργαζόμενοι του Δήμου μας ούτε έχουν εκφράσει ποτέ τέτοιες πολιτικές , ούτε συμφωνούν με το συγκεκριμένο κείμενο, το οποίο σπεύσατε μάλιστα να το κοινοποιήσετε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους επικεφαλείς των τριών παρατάξεων του Συμβουλίου.
Επί της ουσίας τώρα των καταγγελλομένων και χωρίς πότε να ρωτήσετε το Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο ή οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής για να διασταυρώσετε τις καταγγελίες σας , σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τον επιχειρηματία που προδήλως υπονοείτε ο Δήμος μας είναι στα διοικητικά δικαστήρια για τις οφειλές που του έχουν βεβαιωθεί στις 3 επιχειρήσεις του από τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων. Αυτό άλλωστε δεν συμβαίνει μόνο με αυτόν τον επιχειρηματία, αλλά και με αρκετούς άλλους, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν για την επίλυση των φορολογικών διαφορών. Αναμένονται οι δικαστικές αποφάσεις προκειμένου ο Δήμος να εισπράξει με κάθε νόμιμο μέσον τις οφειλές. Αν εσείς έχετε άλλη μέθοδο να παρακάμψουμε το δικαστήριο για να εισπράξουμε τις οφειλές παρακαλούμε εγγράφως να μας τις προτείνετε , ως πανελλήνια πρωτοτυπία.
2. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας τον 6ο /2008 υπέβαλε 3 αιτήσεις ρύθμισης των οφειλών του στο Δήμο, αλλά οι υπηρεσίες του Δήμου ουδέποτε του απάντησαν εγγράφως αν τα αιτήματα έγιναν δεκτά ή όχι, ως όφειλαν εκ της αρχής της χρηστής διοίκησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αριθμ. 382/11-12-08 απόφαση του στη συνέχεια έκανε δεκτά τα αιτήματα για ένταξη στη ρύθμιση του νόμου 3649/2008. Κατά της απόφασης αυτής αντιτάχθηκε η μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία άσκησε προσφυγή στην Περιφερειακή Δ/νση. Η προσφυγή αυτή απορρίφθηκε όμως από την ανωτέρω υπηρεσία με την υπ’αριθμ 810/30-01-09 απόφασή της. Και κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/06 η οποία και απορρίφθηκε με το υπ’αριθμ 14/07-04-09 πρακτικό της. Ακόμα και σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί η ρύθμιση. Αν και εδώ βλέπετε ευθύνες της Δημοτικής Αρχής παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.
3. Το αν άσκησε ο επιχειρηματίας μήνυση κατά του προσωπικού του Δήμου τι θα έπρεπε να κάνει ο Δήμαρχος; Να αντιδικήσει μαζί του; Αρμόδια είναι τα θεσμικά όργανα του κράτους και στη συγκεκριμένη περίπτωση τα δικαστήρια. Εμείς ως Δημοτική Αρχή δεν έχουμε πάψει να στηρίζουμε τους συνεργάτες μας με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο και αυτό θα συνεχίσει να πράττει και στο μέλλον. Γι’αυτό να είσθε βέβαιοι.
4. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε χαριστεί όχι μόνον στο συγκεκριμένο επιχειρηματία αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο. Μέλημά μας είναι η είσπραξη πάσης φύσεως εσόδων του Δήμου, γι’αυτό άλλωστε έχουμε την τεράστια επιτυχία στην αύξηση των εσόδων μας και στην εκτέλεση ιδιαίτερα ζηλευτού έργου. Στο έργο αυτό συμμέτοχοί μας ασφαλώς είναι και οι υπάλληλοι του Δήμου. Αν έχετε οποιαδήποτε καταγγελία ή αναφορά ότι οποιοδήποτε μέλος της Δημοτικής Αρχής παρενέβη στο προσωπικό του Δήμου για μη βεβαίωση νομίμων οφειλών ή μη είσπραξη, παρακαλώ να μας το αναφέρετε.
5. Τώρα όσον αφορά το χαρακτηρισμό “ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ η Δημοτική Αρχή και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Κορινθίων να πραγματοποιούν εκδηλώσεις στην επιχείρηση του ανωτέρω επιχειρηματία…” αφενός μεν, είναι ιδιαίτερα προκλητικό, αφετέρου γίνεται ωμή παρέμβαση στα πολιτικά δημοτικά δρώμενα με εμφανή σκοπιμότητα κατά της Δημοτικής Αρχής. Κύριοι είναι αναφαίρετο δικαίωμα να πραγματοποιούμε εκδηλώσεις όπου εμείς κρίνουμε συμφερώτερο και καλύτερο και δεν θα σας εκχωρήσουμε αυτό το δικαίωμα. Αλλοίμονο αν θα ζητούσαμε την γνώμη σας που θα πραγματοποιούμε το έργο μας. Εν τέλει οφείλετε να ενημερωθείτε από τις Υπηρεσίες του Δήμου ότι τέτοιες εκδηλώσεις πραγματοποιούμε σε όλες τις επιχειρήσεις τέτοιας φύσεως εντός των ορίων του Δήμου μας, μερικοί εκ των οποίων είναι και αυτοί οφειλέτες, χωρίς ο Δήμος ποτέ να χαριστεί για να μην εισπράξει τα οφειλόμενα. Αν έχουμε διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα παρακαλούμε να μας εγκαλέσετε αρμοδίως στα δικαστήρια, διαφορετικά θα πρέπει να ανακαλέσετε τα βαρύτατα και πομπώδη σημεία της καταγγελίας σας.
6. Αναφορικά με το δημοτικό σύμβουλο κ. Δημήτρη Τζαναβάρα είναι εμφανέστατη η πρόθεσή σας να συκοφαντήσετε τόσο τον ίδιο, όσο και την Δημοτική Αρχή. Ο λόγος που αναφέρατε για “εξόφληση προσωπικών του ενταλμάτων προμήθειας υλικών από την επιχείρησή του” είναι ψευδής και τούτο διότι όχι μόνον ο Δήμος ουδέποτε προμηθεύτηκε υλικά από επιχείρησή του, αλλά ούτε καν διατηρεί τέτοια επιχείρηση. Οφείλατε να είσαστε περισσότερο προσεκτικοί διότι αυτές οι εκφράσεις εμπίπτουν στη σφαίρα της ποινικής ευθύνης.
Όσον αφορά τη φράση “Είναι απαράδεκτο να γίνονται προμήθειες υλικών από επιχειρήσεις δημοτικών συμβούλων” είναι προσβλητική και συκοφαντική για σύσσωμη τη Δημοτική Αρχή όχι μόνον διότι αυτό δεν συμβαίνει κατά συνέπεια είναι ψευδέστατο, αλλά τουλάχιστον οφείλατε να γνωρίζετε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει δώσει δείγματα γραφής στη διαφάνεια και την διαχείριση των δημοτικών οικονομικών με δημοπρασίες σχεδόν στο σύνολο των έργων και των σημαντικών προμηθειών. Κατά συνέπεια οφείλετε να ανακατασκευάσετε όσα ψευδή, συκοφαντικά και παραπλανητικά αναφέρατε στην καταγγελία σας, διότι πέραν των άλλων πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο συντάκτης ή η συντάκτρια αυτής της επιστολής είχε στόχο να πλήξει την τιμή και την υπόληψη σύσσωμης της Δημοτικής Αρχής.
Τέλος κύριε Πρόεδρε οφείλω να σημειώσω ότι τέτοιες πρωτοφανείς πρακτικές εκ μέρους της Διοίκησης σας απομονώνουν το σύλλογο από τους εργαζόμενους, αφού εξαιρούμενης μίας πολύ μικρής μειοψηφίας, οι εργαζόμενοι του Δήμου μας καταδίκασαν το συγκεκριμένο κείμενο. 
                                    

                                                                                                                                                                            Από το Γραφείο Τύπου