Ένα πλάνο με προοπτική για τη σύγχρονη Κόρινθο

22/04/2010
Ένα πλάνο με προοπτική για τη σύγχρονη Κόρινθο

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                                                                                                                                                                

                                                                                                                              Κόρινθος 21-04-2010

 

 

                                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 


Η Συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με το πανεπιστήμιο DART της Πεσκάρα, ανέδειξε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, μία εποικοδομητική σχέση. Θέματα διαφορετικής φύσεως και σπουδαιότητας συνέκλιναν σε ένα όραμα-χωρίς όρια και περιορισμούς- στρατηγικής της Τοπικής Αρχής.
Σε συνεργασία από κοινού επεξεργάσθηκαν ένα σύστημα σχεδιαστικών προτάσεων, ικανές, να εκφράσουν ένα όραμα του πραγματοποιήσιμου μέλλοντος που αφορά τόσο τη πόλη όσο και το περιβάλλοντα χώρο.
Για να γίνουν κατανοητές οι προτάσεις μας από τους συμπολίτες μας, θα δημιουργηθεί ένα “άλμπουμ” σχεδίων που θα χρησιμοποιηθεί για να κατανοήσουμε και να οραματισθούμε, τις εν δυνάμει χωροταξικές λύσεις σε ποικίλα θέματα του αστικού επαναπροσδιορισμού.
Η Κόρινθος λοιπόν, αισθάνεται την ανάγκη να επαναπροσδιορίσει τη ταυτότητά της, μέσα από τις χωροταξικές, ιστορικές και πολιτιστικές της ανάγκες. Η πόλη καθόρισε τη πορεία της, γύρω από το μικρό τότε εμπορικό λιμάνι σε μια ιστορική στιγμή από τη χάραξη του καναλιού της Κορίνθου. Μια πόλη, που σχεδιάστηκε με τις αρχές του Ιπποδάμειου συστήματος και σε ένα πλάνο βασισμένο στα Ευρωπαϊκά πρότυπα χωροταξικού σχεδιασμού.
Αυτό το πρωτοπόρο εγχείρημα, είχε σαν προοπτική την επέκταση της πόλης, από το λιμάνι προς το εσωτερικό με ισχυρή χωροταξική διαμόρφωσή της (πλατείες, δημόσια κτήρια κλπ.). Το γεγονός που αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία της Κορίνθου, υπήρξε ο μεγάλος σεισμός που έπληξε τη πόλη και τη “σημάδεψε”. Η αναγέννησή της ήταν το στοίχημα που κερδήθηκε, με σκοπό να ξεπεραστούν οι ζημιές και με σωστές παρεμβάσεις, που θα αναδείξουν το “υπέροχο” σημείο στο οποίο βρίσκεται η πόλη.
Η εκμετάλλευση της θάλασσας, ήρθε αργότερα με τη κατασκευή της παραλιακής της πλευράς δυτικά της πόλης, χωρίς ένα οργανωμένο όμως σχέδιο, που θα αναδείκνυε τα δυνατά της σημεία και την ανάπτυξη της σχέσης, της θάλασσας με τον αστικό χώρο. Επίσης, η αξιοποίηση των ιστορικών σημείων της πόλης, είναι καθοριστικής σημασίας, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών υπηρεσιών.
Η αναγνώριση δε της αξίας της Κορίνθου ως σημαντικός κόμβος ανάμεσα σε Αθήνα και Πάτρα, η δυναμική του Ισθμού ως πόλος έλξης τουριστών και κυρίως η ιστορική αξία της πόλης από την αρχαιότητα-βλέπε αγώνες των Ισθμίων- αποτελούν το πλαίσιο ανάπτυξης και προοπτικής για τη σύγχρονη πόλη. Υπάρχουν επίσης, πολλά αλλά σημεία αναβάθμισης της Κορίνθου, όπως ο λιμενικός εφοδιασμός, ο εκσυγχρονισμός του Σιδηροδρομικού Σταθμού, τα βελτιωτικά έργα και η ανάπτυξη του Ξηριά, που θα αλλάξουν τη εξέλιξη της αστικής αυτής ζώνης.
Τέλος, η εκμετάλλευση του προαστιακού ως μέσον σύνδεσης της Κορίνθου με την υπόλοιπη Ελλάδα καθώς και ο σεβασμός στο περιβαντολλογικό πλαίσιο, θα μπορούσαν να γίνουν οι άξονες ανάπτυξης μιας σύγχρονης περιφερειακής πόλης, πάντα με σεβασμό στη πολιτιστική της κληρονομιά.
Οι προτάσεις που θα τεθούν, θα επεξεργαστούν από τις Τοπικές Αρχές σε συνεργασία με την ομάδα έρευνας, ώστε, να γίνουν εποικοδομητικές παρεμβάσεις στο σχέδιο και συλλογική προσπάθεια για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί.
Το λιμάνι είναι το πρωτεύον σημείο αναφοράς καθώς και το πολιτιστικό τοπίο, το μουσείο, τα πράσινα δίκτυα, η αξιοποίηση του Ισθμού και των αρχαιολογικών χώρων κλπ. Το σχέδιο αυτό, θα παραδοθεί και θα υλοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη των φορέων και όλων των ενδιαφερομένων για το μέλλον της πόλης μας.
Η δημοτική Αρχή, έβαλε τον θεμέλιο λίθο που θα δώσει το έναυσμα για έναν εποικοδομητικό διάλογο, που σκοπό έχει τη πραγματοποίηση του οράματος του κάθε Κορίνθιου που δεν είναι άλλο, από μια πόλη με σεβασμό στο παρελθόν, με ενεργό παρόν και ελπιδοφόρο μέλλον.


                                                                                                                    Ο Αντιδήμαρχος
                                                                                                           Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης