Ποτέ δεν είναι αργά για υπολογιστές

22/04/2010
Ποτέ δεν είναι αργά για υπολογιστές

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                                                                                                                                                                

                                                                                                                              Κόρινθος 22-04-2010

 

 

                                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Αρχή, ενεργή και συνεπής στις απαιτήσεις των καιρών, ευθυγραμμίζεται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε, να αξιοποιήσει παραγωγικά τις φιλοδοξίες και ανάγκες των συμπολιτών μας, ανεξαρτήτως γνώσεων, φύλου ή ηλικίας.

Έτσι, το Β ΚΑΠΗ του Δήμου Κορινθίων θα υλοποιήσει για τα μέλη του, ένα σύντομο πρόγραμμα  πληροφορικής 33 ωρών, που απευθύνεται σε ανθρώπους χωρίς προηγούμενη εμπειρία στη χρήση υπολογιστή και οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Το πιστοποιημένο αυτό πρόγραμμα, δημιουργήθηκε από την ACTA, Τεχνοβλαστός Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με σκοπό να εισάγει και στους πλέον διστακτικούς ή τεχνοφοβικούς χρήστες, στο κόσμο των υπολογιστών και στις ευκολίες που αποφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στη καθημερινή ζωή. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλους που ελάχιστη ή καμία προηγούμενη εμπειρία στη χρήση Η/Υ, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη μόρφωση ή το επάγγελμα.
Η διδακτική του υλη, επικεντρώνεται στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του internet για τη διεκπεραίωση μερικών απλών και καθημερινών εργασιών στον υπολογιστή. Τέτοιες εργασίες, θα μπορούσαν να είναι η διαχείριση και αποθήκευση αρχείων στον υπολογιστή, η συμπλήρωση ηλεκτρονικών εντύπων, η υποβολή αιτήσεων με χρήση του internet και η ανεύρεση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Επιπλέον, προβλέπεται παράλληλα με την διδασκαλία, πρόγραμμα αυτοεκπαίδευσης, το οποίο θα υλοποιηθεί με την εθελοντική προσφορά ομάδας φοιτητών, του τμήματος εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολικής.
Στόχος του προγράμματος είναι, να αρθούν τα στεγανά και ο αποκλεισμός των πολιτών προχωρημένης ηλικίας στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις δυνατότητές της. Ταυτόχρονα με τη νέα αυτή εμπειρία, τα άτομα τρίτης ηλικίας ανανεώνουν τα ενδιαφέροντα τους και θα μπορούν να αξιοποιούν πιο δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους παρακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις.
Μ αυτό τον τρόπο, μέσω του παραπάνω προγράμματος, η Δημοτική Αρχή θα εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις τους συνδημότες μας και θα αξιοποιήσει τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, καθιστώντας τους κοινωνούς των τεχνολογικών προκλήσεων, συνδυάζοντας την εμπειρία ζωής τους με τις δεξιότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών γιατί τελικά, η προσφορά και η γνώση δεν τελειώνουν και δεν πρέπει να τελειώνουν ποτέ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Κέντρο Επαγγελματικής κατάρτισης Αυτοδιοίκησης Κορινθίας κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος- Ιούνιος 2010. Πληροφορίες για αιτήσεις συμμετοχής στο Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων τηλ. 27410-26412.


                                                                                                                           Από το γραφείο Τύπου