Συνεδρίαση ΔΣ Δήμου Κορινθίων στις 12 Μαϊου 2010

20/05/2010
Συνεδρίαση ΔΣ Δήμου Κορινθίων στις 12 Μαϊου 2010

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                                                                                                                                                                

                                                                                                                              Κόρινθος 20-05-2010

                                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                           
 
Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων στις 12 Μαϊου 2010 υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Γεωργίου Δαλαμαρίνη συζητήθηκαν τα πιο κάτω σημαντικά θέματα :

· Εγκρίθηκε έκτακτη συμπληρωματική πίστωση 250.000 € ως επιχορήγηση των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κορινθίων, λόγω ανεπάρκειας της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης από το Κράτος. Σημειώνεται ότι την τελευταία 6ετία η τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση είναι στάσιμη και δεν καλύπτονται ούτε οι στοιχειώσεις αυξήσεις στην μισθοδοσία του προσωπικού. Έτσι αναγκάζεται ο Δήμος να συνεισφέρει με έκτακτες επιχορηγήσεις από δημοτικούς πόρους για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες . Η καταβολή θα γίνει τμηματικά μέχρι τέλος του έτους.

· Εγκρίθηκε έκτακτη επιχορήγηση ποσού 95.000 € του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Κορινθίων για την κάλυψη μέρους των πολιτιστικών εκδηλώσεων κυρίως τη θερινή περίοδο. Η Δημοτική Αρχή στα πλαίσια της πολιτιστικής δράσης της έρχεται αρωγός στις προσπάθειες της διοίκησης του Πνευματικού Κέντρου για την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

· Άρχισε η εφαρμογή του σχεδίου πόλης περιοχής Μπαθαρίστρας. Ήδη λήφθηκαν οι πρώτες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν επιμέρους προσκυρώσεις ακινήτων σε ιδιοκτησίες δημοτών και κατοίκων με τον καθορισμό της αναλογούσης αποζημίωσης από την αρμόδια επιτροπή. Η Δημοτική Αρχή το άμεσο προσεχές διάστημα θα αρχίσει την διάνοιξη δρόμων και κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή αυτή δείχνοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της στην περιφέρεια της Κορίνθου ιδιαίτερα μετά τα έργα υποδομής που εκτελούνται την περίοδο αυτή (αποχέτευση λυμάτων και ομβρίων).

· Εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου “Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων” προϋ/σμού 950.000 € . Το έργο αυτό θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από το Δήμο Κορινθίων και με πρόσληψη προσωπικού ειδικά για το σκοπό αυτό. Έτσι θα είναι δυνατή η άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση του Δήμου σε κάθε σημείο της Κορίνθου και των τοπικών διαμερισμάτων, με αποκατάσταση λακούβων, επισκευές πεζοδρομίων, αποκατάσταση βλαβών σε κοινόχρηστους χώρους, συντηρήσεις και επισκευές σε δημοτικά κτίρια κλπ.

· Επανυποβλήθηκε αίτημα για κατασκευή νέου σύγχρονου Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αρχαία Κόρινθο με ένταξη στο ΕΣΠΑ. Σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία ,η οποία είναι απόλυτα σύμφωνη με το αίτημα του Δήμου Κορινθίων , το οποίο θα προωθηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού.

· Λήφθηκε συμπληρωματική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεργασία με την εταιρεία Φωτοκύκλωση για την Ανακύκλωση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων στο Δήμο Κορινθίων.

· Έγινε δεκτό το αίτημα του δημότη μας Παρασκευά Νταβαρίνου με το οποίο ζητά την κήρυξη του ΔΙΟΛΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ως Μνημείου της Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς. Για το σκοπό αυτό θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες στα αρμόδια Υπουργεία.
 

                                                                                                                      Από το γραφείο Τύπου