Ανακοίνωση εγγραφών και επανεγγραφών των Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών

28/05/2010
Ανακοίνωση εγγραφών και επανεγγραφών των Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                                                                                                                                                                

                                                                                                                              Κόρινθος 28-05-2010

                                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                                           
 
 
Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών Δήμου Κορινθίων υποβάλλονται από 20 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2010.
Βασική προϋπόθεση για την εγγραφή των παιδιών είναι, οι γονείς να είναι και οι δυο εργαζόμενοι και κάτοικοι του Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες δίνονται από :

· Α΄ Παιδικό και βρεφικό Σταθμό
Λουτρακίου 8, Τηλ. 27410-22011

· Β΄ Παιδικό και βρεφικό Σταθμό
Καισαρείας 1, Τηλ. 27410-25118

· Γ΄ Παιδικό Σταθμό
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 24, Τηλ. 27410-28244

· Δ΄ Παιδικό Σταθμό
Πυλαρινού 84 & Αποστόλου Παύλου, Τηλ. 27410-76455

· Ε΄ Παιδικό Σταθμό
Δ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου, Τηλ. 27410-32016

· ΣΤ΄ Παιδικό Σταθμό
Δ.Δ. Εξαμιλίων , Τηλ. 27410-35008

· Γραφείο Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών
Πυλαρινού 84 & Αποστόλου Παύλου, Τηλ. 27410-25717

Έντυπα αιτήσεων χορηγούνται από τους παιδικούς σταθμούς και το Γραφείο Δ/νσης του Οργανισμού.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στον παιδικό σταθμό, στον οποίο οι γονείς ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των βρεφών και νηπίων :
1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης και πιστοποιητικό γέννησης
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Βεβαίωση εργασίας πατέρα και μητέρας με τις αποδοχές & φωτοτυπία ασφαλιστικού φορέα ( ένσημα όταν εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα)
5. Βεβαίωση εργοδότη ωραρίου εργασίας γονέων
6. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας , τελευταία φορολογική δήλωση και έντυπο Ε9
7. Πιστοποιητικό υγείας ( στο οποίο υποχρεωτικά να φαίνεται ότι έχει γίνει ο έλεγχος Mantoux του βρέφους ή του νηπίου)
8. Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε.
9. Υπεύθυνη Δήλωση ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί
10. Για αλλοδαπούς (εκτός χωρών Ε.Ε. ) άδεια παραμονής .
Πατήστε εδώγια την αίτηση εγγραφής

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για επανεγγραφή βρεφών και νηπίων:

1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Βεβαίωση εργασίας πατέρα και μητέρας με τις αποδοχές & φωτοτυπία ασφαλιστικού φορέα ( ένσημα όταν εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα)
4. Βεβαίωση εργοδότη ωραρίου εργασίας γονέων
5. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας , τελευταία φορολογική δήλωση και έντυπο Ε9
6. Πιστοποιητικό υγείας ( στο οποίο υποχρεωτικά να φαίνεται ότι έχει γίνει ο έλεγχος Mantoux του βρέφους ή του νηπίου)
7. Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε.
8. Υπεύθυνη Δήλωση ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί
9. Για αλλοδαπούς (εκτός χωρών Ε.Ε. ) άδεια παραμονής .
Πατήστε εδώ για την αίτηση επανεγγραφής

                                                                                                                                                                                         από το γραφείο τύπου